Derde gastinleider voor de leergang Professioneel interveniëren

"Er zit vaak een verschil tussen wat mensen doen, en wat ze eigenlijk wíllen doen"

In gesprek met Marcel de Rooij en de ‘goede vragen’ die iedere leider zichzelf moet stellen.

Veel netwerkmanagers ervaren spanningen in hun rol. De spanning tussen het eigenaarschap bij de partners leggen, maar ook eigenaarschap laten zien om het netwerk verder te helpen. Als netwerkmanager of netwerkleider vervul je – natuurlijk – een onafhankelijke rol. Je helpt het netwerk en de organisaties in het netwerk samen te werken. Maar: je neemt altijd jezelf mee en jouw rol doet ertoe. Jouw leiderschap brengt het netwerk in beweging, zorgt ervoor dat moeilijke onderwerpen bespreekbaar worden, biedt vertrouwen, inspiratie, continuïteit.

Netwerkmanagers werken in een complexe, veranderlijke context. Des te belangrijker is het om jezelf goed te kennen. Met welke overtuigingen kijk ik eigenlijk maar het netwerk of de samenwerking, en de partners daarin? Welke overtuigingen heb ik over wanneer ik effectief ben in mijn rol? Wat zijn de zaken die ik spannend vind en wat zegt dat over mij?

In mei 2022 starten wij met de leergang Professioneel Interveniëren in Samenweken. Een verdiepende leergang van vier modules, bedoeld voor ervaren netwerkmanagers of netwerkleiders die hun begrip van samenwerkingsverbanden en netwerken willen vergroten en hun eigen leiderschap nog beter willen leren kennen. Vorige week kondigden we de tweede gastinleider aan, prof. Dr. Noelle Aarts, hoogleraar op het gebied van interactie en gespreksvoering in samenwerkingssituaties.

Nu maken we ook onze derde gast bekend: Marcel de Rooij, leiderschapscoach en -adviseur en oud-directeur van adviesbureau Twynstra Gudde. Al vele jaren begeleidt Marcel leiders in hun reis en helpt hij hen koers te vinden in de uitdagingen van het leiderschap. In de leergang zal hij deelnemers helpen om de eigen (vaak impliciete) overtuigingen bloot te leggen. Vanuit de gedachte dat hoe beter je weet in welke rol je effectief en impactvol bent, hoe beter je ook de juiste condities kunt scheppen om in die rol te komen, en te blijven. En om te gaan met dilemma’s of spanningen in het werk. Tijdens de leergang gaat Marcel ook mee op onze reis, en neemt hij een setje goede vragen mee die leiden tot een (nog) helderder beeld over je rol, je krachten en kwetsbaarheden en persoonlijke effectiviteit.

Benieuwd geworden? 

Via deze link vind je alle informatie over de leergang en de bijdrage van Marcel.

Marcel de Rooij