Een terugblik op de inspiratiesessie over netwerkleiderschap

Toen Common Eye de uitnodiging verstuurde voor deze bijeenkomst, kon zij niet vermoeden dat de animo zo groot zou zijn. Maar liefst zeventig belangstellenden stonden te popelen met elkaar in gesprek te gaan over netwerkleiderschap.

Waarom kozen ruim zeventig deelnemers op een zonnige dinsdagmiddag niet voor een terrasje, maar kwamen zij naar de inspiratiesessie over leiderschap in netwerksamenwerkingen? Drie verwachtingen uitgelicht.

Netwerkleiderschap, hoe doe je dat?

Netwerkleiderschap is relevant en actueel. Maar wat doen succesvolle netwerkleiders nu precies? Op welke velden begeven ze zich en in welke hoedanigheden? Wat onderscheidt netwerkleiderschap van andere leiderschapsstijlen? Hoe kunnen netwerkleiders hun effectiviteit vergroten? En wie vervullen deze rol in een netwerk? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de Inspiratiesessie Netwerkleiderschap die Common Eye organiseerde op dinsdag 13 juni 2017. Geïnspireerd door ervaringsdeskundige Jannet Wiggers, directeur van de Metropoolregio Eindhoven, en het artikel van Edwin Kaats en Manon de Caluwé over dit onderwerp, hielden we met elkaar het gesprek om elkaar te inspireren en samen verder betekenis te geven aan deze bijzondere vorm van leiderschap.

Pionieren in Eindhoven

Als iemand ervaring heeft met netwerksamenwerkingen is het Jannet Wiggers wel, directeur van Metropoolregio Eindhoven. Vandaar dat wij haar vroegen deze sessie met ons te organiseren en haar verhaal te doen. Want daar in Eindhoven weten ze wat pionieren is. Dat gaat met vallen en opstaan. Jannet: ‘Er zijn veel valkuilen, en we zijn overal in gaan staan. Het is één grote zoektocht geweest’. Lees het verhaal van Jannet hier verder.

Wat neem je mee?

Genoeg inspiratie: boeiende sprekers, een bak aan ervaringen en handvatten voor effectief netwerkleiderschap. Wat nemen de deelnemers mee naar huis? Uit de verschillende workshops kwamen tien tips naar voren.

Enkele reacties tijdens de afsluitende borrel:

“Ik herkende veel van het verhaal van Jannet Wiggers. De situatie verschilt met die van ons in Twente, maar is ook vergelijkbaar. Vandaag zette me aan het denken: waar sta ik nu? Eerst had ik binnen het netwerk een meer dienende rol, de volgende fase vraagt een rol die meer is gericht op sturing en regie.” 

Hendrik Haaksema, secretaris Twente Board

“De vier domeinen van netwerkleiderschap die Common Eye onderscheidt, helpen me om zaken te duiden. Het geeft partners zicht op waar we staan in het proces en wat ieder kan doen om het netwerk verder te brengen. Dat geeft rust. Vervolgens kun je je echt richten op de inhoud.”

Johanneke Mulder, bedrijfsleider Albert Schweitzer Ziekenhuis

“Om heel eerlijk te zijn, dacht ik: ‘weer een model’. Overal is wel een model van te maken, maar de vraag is natuurlijk: wat helpt het me? Het gesprek erover heb je nodig om luikjes te kunnen openen. Ja, dat is wel gebeurd vandaag.”

Mariette Vos-Lambooy, bestuurder Parlan Jeugdhulp