Publicaties

Common Eye houdt de ontwikkelingen en innovaties op ons vakgebied nauwgezet bij. We beschouwen, analyseren en duiden. Schrijven ordent het denken en maakt inzichten toegankelijk voor anderen. Wij publiceren in onder andere Holland Management Review, M&O, Openbaar Bestuur, Management Executive en TIEM. En soms ook wetenschappelijk, zoals onze publicatie met John Bell, hoogleraar Alliance Strategy, in de International Journal of Strategic Business Alliances.

Geïnteresseerd in een van onderstaande artikelen? Stuur een mailtje naar info@commoneye.nl. Zo mogelijk ontvang je een pdf.

 • Vijf succesfactoren voor regionale zorgnetwerken, deel 3 van 3, Wilfrid Opheij en Astrid van Dijk, Zorgvisie 2 november 2018
 • Herken de netwerkdip, deel 2 van 3, Wilfrid Opheij en Astrid van Dijk, Zorgvisie 27 oktober 2018
 • Regionale samenwerking behelst meer dan besparing, deel 1 van 3, Wilfrid Opheij en Astrid van Dijk, Zorgvisie 19 oktober 2018
 • Netwerkzorg vergroot aandachtsveld rvt, Nikki Willems, Zorgvisie, 3 oktober 2018
 • Succesvol samenwerken start met effectieve interactie, M. de Caluwé en N. Willems, Holland Management Review editie 179, mei/juni 2018
 • Met de opgave verbonden: handelingsperspectief voor samenwerken aan maatschappelijke opgaven, Edwin Kaats en Manon de Caluwé, Management Impact, mei 2018
 • Beyond the Network Border: The emergence of regional meta-networks and their effects on Dutch public-policy projects, E. Klaster, C. Wilderom en D. Muntslag, Project Management Journal, april 2018
 • Balancing relations and results in regional networks of public-policy implementation, E. Klaster, C. Wilderom en D. Muntslag, Journal of Public Administration Research and Theory, oktober 2017
 • Effectieve regionale netwerken: Een onderzoek naar top-down gestimuleerde netwerken op onderwijs- en arbeidsmarktgebied, E. Klaster, Bestuurswetenschappen, januari 2017
 • Condities voor vertrouwen in het samenwerkingsproces, B. Krol, E. Kaats en R. Bremekamp, Management Executive juli/augustus 2017
 • Nieuwe organisatievormen, W. Opheij, De Eerstelijns maart 2017
 • Netwerkleiderschap: werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid, E. Kaats, M. de Caluwé, Management Executive november/december 2016
 • De ambtelijke professional als alliantiemanager in regionale samenwerking: een veelzijdige rol, E. Kaats, M. de Caluwé en T. Dees, zomer 2016
 • Van versplintering naar samenwerking, R. Bremekamp en A. Bitter, Vaktijdschrift Platform Verenigingsmanagement 4 2015
 • De alliantiemanager, positie kiezen op een gevarieerd speelveld, E. Kaats en R. van Wendel de Joode, Management Executive, september/oktober 2015
 • Leren in netwerken, E. Kaats, W. Opheij, R. van Wendel de Joode en N. Willems, Management Executive, juli/augustus 2015
 • Van samenwerkingsidee naar partnermodel, E. Kaats, W. Opheij en T. Dees, Holland Management Review 158, november/december 2014
 • Wat kunnen we leren van 2500 jaar Samenwerken? R. Bremekamp, M&O, oktober/november 2014. Genomineerd voor ROA professionele publicatie prijs 2015
 • Co-Creatie E-Healthboek, bijdrage van Wilfrid Opheij, red. Co Politiek, december 2014
 • Regionale Samenwerking 3.0, R. Bremekamp en W. Opheij, in Koplopers Kersboek, 8 actuele ontwikkelingen voor 2015, red. J.J. Brouwer, Koplopers Academy, december 2014
 • Zonder professioneel samenwerken mislukken de transities; Transitiemodel biedt gemeenten handvatten, R. Bremekamp, J. Steijns en W. Opheij, De Eerste Lijns, mei 2014
 • Bridging disciplines in alliances and networks: in search for solutions for the managerial relevance gap, J. Bell, E. Kaats en W. Opheij, Int. J. Strategic Business Alliances 2014
 • Samenwerken in de Zorg, R. Bremekamp, J. Steijns en W. Opheij, Zorgmarkt nr. 6 2013
 • Omgaan met meerschaligheid, W. Opheij, Lucide 3, najaar 2013 p. 59-63
 • Duurzaamheid bekeken vanuit samenwerkingsperspectief, in: Werken aan de Weconomy, Duurzaamheid coöperatief organiseren, J. Jonker, E. Kaats, Kluwer 2013
 • Goede doelen en hun maatschappelijke positie, M.R. Rutgers, R. Bremekamp, Openbaar Bestuur, oktober 2013 p. 22-26
 • Bouwstenen voor een samenwerkingsvaardige organisatie, R. van Wendel de Joode, E. Kaats en W. Opheij, Holland Management Review 147, 2013, p. 36-45
 • Wezenlijk Verbonden: noodzakelijk voor werkende ICT, W. Opheij, R.P.W. Poels en C. Vliex , TIEM 2.0, nr. 43, Winter 2012, p. 30-35
 • Over ‘vermogen tot verbinden’ gesproken. Succesvolle verbinders aan het woord over hun handelingsrepertoire in allianties en netwerken, E.A.P. Kaats  en W. Opheij (2011), M&O Tijdschrift voor management en organisatie, 2011, 65(1)  p. 51-68
 • Samenwerken en ICT: Hoe dromen toch werkelijkheid kunnen worden, M. Gloudemans, W. Opheij, R. van Wendel de Joode en M. Wittkampf, TIEM nr. 39, 2010, p. 2-8
 • Geen fusie zonder bladmuziek: Jazz of juist een symfonie? Th. van Iperen en W. Opheij, Management & Consulting, 31 augustus 2010, p. 8-21 (interview)
 • In hoeverre zijn fusies maakbaar? W. Opheij, Holland Management Review, nr. 130, 2010 (recensie Th. van Iperen (2009), Fuseren is Topsport. Praktijkgids voor het managen van fusies, Amsterdam: Mediawerf Uitgevers)
 • Maatschappelijke ondernemingen en zeggenschap op maat, R. Bremekamp en A.Th. den Engelsen, Openbaar Bestuur, september 2011, p. 24-27
 • Succesvol samenwerken: een kompas en aanbevelingen voor betekenisvolle interactie, R. Bremekamp, E. Kaats, W. Opheij en I. Vermeulen, Holland Management Review, nr. 130, 2010, p. 8-15
 • Co-opetition in knowledge intensive networks: Two case studies, in: Coopetition strategy: Theory experiments and cases, Dagnino, G. B. & Rocco, E. (eds.); Routledge: M. Soekijad en R. van Wendel de Joode (2009), Oxford (Ch 8); p. 146-165
 • Een nieuw kijkglas voor een heldere blik op samenwerken, R. Bremekamp, E. Kaats en W. Opheij, Holland Management Review, nr. 127, 2009, p. 2-9 (ROA professionele publicatieprijs 2010)
 • Het is de bestuurder die ertoe doet, W. Opheij, Seneca Het Journaal, nr. 2, augustus 2009, p. 18-19
 • Er zit geen robot in de bestuurskamer, W. Opheij, De Commissaris, nr. 9, maart 2009, p. 36-40
 • Besturen in complexe omstandigheden, E. Kaats en W. Opheij, Openbaar Bestuur, januari 2009, p. 25-29
 • Allianties en bestuurders: het gaat om de klik, W. Opheij en E. Kaats, Digitaal Bestuur, Website voor beslissers bij de digitale overheid, 21 mei 2008
 • Samenwerking als alternatief, W. Opheij, Leren in Organisaties, nr. 5, mei 2008, p. 14-15
 • Bestuurders in samenwerkingsverband: Bevindingen uit onderzoek, E. Kaats en W. Opheij, M&O, 61 (3/4), 2007
 • Bestuurders zijn van betekenis, E. Kaats en W. Opheij, Ondernemen in allianties en netwerken, een multidisciplinair perspectief, J. Boonstra (redactie), Kluwer, Deventer, 2007
 • Schaalvergroting via samenwerking, M. Broekema, S. van Essen en W. Opheij, VDZ Magazine, nr. 3, september 2007
 • Ga slim samenwerken: fuseren lang niet altijd beste optie, M. Broekema, S. van Essen en W. Opheij, Zorgvisie, nr. 4, april 2007
 • Overwegingen van bestuurders bij samenwerken in concurrentie, W. Opheij, Een existentiële keuze: Health Management Forum, nr. 22, 2007
 • Samenwerken vaak beter dan fusie, W. Opheij, MedNet, 1 maart 2007, p. 21
 • Ik kan het niet alleen…, Samenwerken als instrument, E. Kaats, Ph. van Klaveren en W. Opheij, Management Tools, nr. 6, 2006
 • De inrichting van Shared Service Centers, W. Opheij en F. Willems, Het Facility Management Handboek, nr. 31, januari 2005
 • De spelers maken het spel. Investeren in de ‘spelers’ noodzakelijk voor een succesvol vraaggestuurd ‘spel’, T. ten Berge, W. Opheij en D. Veluwenkamp, ZM, nr. 5, 2004
 • De inrichting van shared service centers, W. Opheij, Management Tools, nummer 6, 2004
 • Shared Service Centers: balanceren tussen pracht en macht, W. Opheij en F. Willems, Holland Management Review, nr. 95, mei-juni 2004