Landelijk werkatelier Platform31 op 24 september

Dinsdag 24 september organiseert Platform31 een landelijk werkatelier gericht op meerpartijensamenwerking rondom de doorstroming van clienten uit beschermd wonen of maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen. Collega Manon de Caluwé geeft op deze dag een workshop opgavegericht samenwerken.

Burgers, gemeente, wooncorporatie, zorgaanbieder en welzijnsondernemer zitten voor deze opgaven gezamenlijk aan tafel. Om effectief samen te werken zijn competenties op het gebied van samenwerking nodig.

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 leeractiviteiten (werkatelier en praktijklabs) voor deze professionals. In verschillende sessies gaan we in op de vaardigheden, competenties en inzichten die nodig zijn om opgavegericht samen te werken, onder andere:

* Hoe zorg je voor een gezamenlijke opgave?
* Hoe beïnvloed je een goede samenwerking?
* Welke fasering kan je verwachten of ontwikkelen?
* Welke interventies zijn mogelijk als de samenwerking niet goed loopt?

Collega Manon de Caluwé verzorgt op deze dag een workshop over opgavegericht samenwerken. Interesse om deel te nemen aan het landelijke werkatelier? Meer informatie en aanmelding vind je hier.

Eerder schreven Manon en Edwin Kaats een handreiking over dit onderwerp. De handreiking is hier gratis te downloaden.