Astrid van Dijk

'Open, kritisch en transparant'

Ruime ervaring

“Ik heb in meerdere sectoren van de zorg verschillende functies vervuld: die van onderzoeker, staflid, manager, directeur en bestuurder. Het lijkt wellicht een flinke overgang, van bestuurder in de zorg naar adviseur, maar helemaal nieuw is het adviesvak niet voor me. Ik heb de oprichting van diverse intersectorale samenwerkingstrajecten (be)geleid zoals een kenniscentrum, een academische werkplaats en een franchiseformule. Ook heb ik aan de basis gestaan van verandertrajecten zoals de implementatie van patiëntgerichte zorg en een ontwikkeltraject van een digitaal zelfmanagementplatform. Samenwerkingsvraagstukken zijn zo veelzijdig en boeiend! Het meest trots ben ik op het feit dat ik de stem van de eindgebruiker/patiënt bij deze processen heb kunnen laten meetellen.

Complexiteit geen probleem

Ik geloof in de kracht en waarde van samenwerken. Mijn kwaliteiten? Goed kunnen luisteren en scherp kunnen analyseren. Het kost me weinig moeite om boven de materie te hangen en het denken van mensen te spiegelen. Belangrijk aspect voor het begeleiden van samenwerkingen is dat ik waardevrij kan weergeven. De uitdaging is steeds te zoeken naar wat een samenwerking de deelnemers kan brengen. Ik ben daarbij niet bang om kritisch te reflecteren: het proces moet open en transparant zijn.

Meerdere lagen

Misschien heb ik qua loopbaan wel een grillig pad gevolgd, maar al die ervaring heeft me veel gebracht. Een samenwerking speelt zich altijd op verschillende lagen af en het mooie is dat ik ‘de taal’ op alle niveaus spreek. De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. In deze sector is er een risico dat met eerdere, statische kennis en methoden de problemen van nu worden aangepakt. Daar liggen kansen, die ik graag vanuit Common Eye-aanpak.”