Joraline van Engelen

Joraline van Engelen

“Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken moeten we andere perspectieven bij elkaar brengen en laten samenwerken. Alleen dan komen we tot oplossingen.”

Van iedere situatie worden verschillende verhalen gemaakt. Dat komt omdat wij allemaal een eigen persoonlijke geschiedenis en dus referentiekader hebben. De kans is groot dat samenwerkingspartners onbewust een ander verhaal maken van eenzelfde situatie en elkaar proberen te overtuigen van het eigen gelijk. Als historicus ben ik getraind om goed te luisteren naar de diverse verhalen, de verhalen te duiden en op te tekenen. Hierdoor wordt duidelijk waar de verschillen liggen en draag ik bij aan een beter wederzijds begrip; de basis voor het zetten van nieuwe stappen in de samenwerking.

Mijn ervaring

De periode voor Common Eye kenmerkt zich door drie lijnen. Ten eerste ben ik historicus waardoor ik patronen kan herkennen en duiden. Door mijn onderzoek naar en verhalen over historische samenwerkingen weet ik dat de patronen uit die verhalen ook vandaag nog gelden. Een voorbeeld is de Conferentie van Jalta, waar Winston Churchill, Franklin d. Roosevelt en Joseph Stalin alle drie aanwezig waren. Met verschillende belangen stapten zij daar over hun eigen schaduw heen. Door de persoonlijke relatie en het onderlinge vertrouwen bereikten zij hun gezamenlijke doel.

Als historicus heb ik geleerd wat de kracht is van het narratief. Het verhaal verbindt. Een gezamenlijke ambitie vind ik niet genoeg. De ambitie moet een verhaal vertellen waartoe mensen zich willen verhouden, waar ze willen instappen en aan mee willen schrijven. De mooiste samenwerkingen ontstaan doordat mensen geloven in dat verhaal.

Daarnaast ben ik docent. Ik heb geleerd groepen te faciliteren, in beweging te krijgen, te enthousiasmeren en te sturen. En ik herken individuele belangen binnen het collectief. Mijn kracht is om mensen te zien en te waarderen om hun diversiteit. Om verder met een groep te komen, is oprechte interesse en de wil tot het komen van wederzijds begrip essentieel. Ik wil daaraan bijdragen, een katalysator zijn.

Tot slot ben ik onderzoeker. Onderzoek wordt beter en rijker als we dat interdisciplinair doen. Ik geloof in de toegevoegde waarde van perspectiefuitwisseling: hoe meer invalshoeken, hoe meer perspectieven, hoe kleiner de blinde vlek. Als onderzoeker bracht ik die perspectieven samen.

Als adviseur

Als adviseur wil ik deze drie lijnen samenbrengen en samenwerkingen realiseren en verbeteren. Door te faciliteren, door het geven van aandacht aan individuele belangen, door het zien en duiden van patronen, door het inbrengen van andere en vernieuwende perspectieven en door het vertellen van het gezamenlijke verhaal. Het zijn competenties die ik inzet in mijn advieswerk.

Sector

Ik wil graag kennis en ervaring opdoen in meerdere sectoren. Sectoren als de zorg en het sociaal domein fascineren mij. Maar het liefst ben ik actief in het onderwijs. Daar voel ik mij het meeste thuis en gaat mijn hart sneller van kloppen. De uitdagingen in het onderwijs zijn enorm: een krappe arbeidsmarkt, de digitale ontwikkelingen, sociaaleconomische uitdagingen en verandering in de leerontwikkeling van primair- tot vervolgonderwijs. Allemaal thema’s waarop samenwerking en perspectiefuitwisseling kunnen leiden tot veranderingen, die een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving.