Sophie Hoogeboom

Sophie is altijd op zoek naar het vergroten van impact in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij gaat harder lopen zodra het complex wordt en het de kunst is om samen een stap extra te zetten. Daarbij haalt zij inspiratie uit haar achtergrond in de muziek en leunt zij op haar ervaring als adviseur in het brede sociaal domein.

Samenspel

“Ik bekijk het adviesvak graag vanuit mijn passie voor muziek. Naast mijn werk en studie heb ik altijd viool gespeeld in diverse orkesten en ensembles. Samen spelen in een orkest is de ultieme vorm van samenwerken. Het is een kick om samen de energie van de muziek over te brengen op je publiek. Die kick zoek ik ook in mijn advieswerk. In mijn projecten besteed ik veel aandacht aan goed luisteren en zoek ik naar kansen om te verbinden.”

Slimme verbindingen

“Als adviseur word ik geraakt door het concept van het integraal werken. Echt integraal werken is een illusie. Er blijven altijd grenzen tussen mensen, afdelingen of organisaties. Bij dit klassieke organisatievraagstuk zet ik de vraag centraal: hoe maak je slimme verbindingen? Mijn ambitie is om elk vraagstuk te bekijken vanuit het perspectief van de inwoner of cliënt en daar met professional, manager en bestuurder samen van te leren. Het leren maakt de verbindingen slim. Complexe vraagstukken kun je niet oplossen met een simpel antwoord. Ik zeg graag dat ik als adviseur een puzzelaar ben maar bij complexe vraagstukken moeten we de puzzelstukken steeds samen vormgeven. Ik richt me in dat proces op de kunst van het op elkaar ingespeeld raken en samen blijven leren.”

Sociaal domein

“Mijn hart gaat uit naar de kwetsbare groepen in onze samenleving, de mensen voor wie meedoen in onze complexe maatschappij om allerlei redenen lastiger kan zijn. Ik zet mijn kwaliteiten graag in om het brede sociaal domein steeds beter te maken voor de mensen die daar het meeste baat bij hebben. De afgelopen jaren adviseerde ik gemeenten, ministeries en samenwerkingsverbanden van overheden en maatschappelijke organisaties. Mijn aanpak kenmerkt zich door op een visuele en begrijpelijke manier het vraagstuk terug te brengen tot de essentie. De rode draad is daarbij toch steeds: leer van wat werkt voor de inwoner of cliënt en ondersteun de professional om te kunnen doen wat nodig is.”

Samenwerken = verder komen

“Het mooie van werken in het publieke domein vind ik de enorme drive van praktijkmensen en beleidsmensen om het samen nog beter te doen. Die drive wordt flink uitgedaagd door drempels en knelpunten die de weg naar slimmer en beter bemoeilijken. Soms helpt het dan om een versneller in te zetten. Ik sta te trappelen om samen op onderzoek uit te gaan en te leren van wat we tegenkomen om vanuit dat leerproces te komen tot concrete en duurzame resultaten in praktijk en beleid. Dat is dezelfde kick als ultiem op elkaar ingespeeld een symfonie van het podium laten knallen. Naar die kick zoek ik in elke samenwerking met opdrachtgevers en partners.”

Eerder werkte Sophie als adviseur bij Andersson Elffers Felix, was zij organisator bij onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest en zette zij een onderneming op om een verbinding te maken tussen klassieke muziek en bedrijfsleven. Ook is Sophie als bestuurslid betrokken bij Asko|Schönberg, een toonaangevend ensemble voor nieuwe muziek.