Skip to content

Thomas van der Nat

‘Context is van grote invloed op gedrag.’

Na de Hogere Hotelschool in Breda, en een aantal jaar met veel plezier in de hotellerie gewerkt te hebben, besloot Thomas van der Nat dat het tijd was voor een volgende stap. Zijn ervaring met een fusie van het bedrijf waar hij destijds werkte, zette hem op het spoor.

“Ik was naast mijn reguliere werk voorzitter van de ondernemingsraad. Er stond een fusie op stapel, en er kwam een nieuwe eigenaar. Terwijl iedereen rationeel best kon bedenken dat dit nodig was voor het voortbestaan van het bedrijf, zag ik hoe het gedrag van mensen iets heel anders zei. Ik vond het fascinerend wat daar gebeurde. Het grote verschil tussen wat je verstand zegt en hoe je gevoel spreekt, daar wilde ik meer van weten.

Evolutionair perspectief

Door mijn opleiding en studie ben ik mij gaan verdiepen in organisatiepsychologie met een focus op de evolutionaire psychologie. Evolutie gaat langzaam, zo ook de ontwikkeling van ons brein. Ons ‘oude’ brein blijkt niet altijd opgewassen tegen de snel veranderende eisen die de hedendaagse omgeving van ons vraagt. Context speelt een belangrijke rol bij hoe we ons gedragen. Vanuit evolutionair perspectief kijken naar gedrag, gaf mij nieuwe en verhelderende inzichten over gedrag in organisaties.

Toepasbaar maken

Door het toepassen van breinkennis en evolutionaire psychologie kun je de werkcontext beter laten aansluiten bij de natuurlijke behoeften van mensen. De mens is beperkter maakbaar dan de context. In mijn werk als adviseur kijk ik daarom altijd naar hoe je de context zo kunt veranderen dat deze samenwerking stimuleert. Het is de uitdaging om met de theorie in mijn achterhoofd een genuanceerd advies te geven. Hoe kan ik de theorie zo vertalen dat een organisatie er ook echt iets mee kan.

Als zzp’er heb ik ‘Breinvoudig’ opgericht. Ik gaf workshops over samenwerking binnen teams en adviseerde bij samenwerkingsvraagstukken in en tussen organisaties. Omdat  ik het prettig vind om samen met anderen aan projecten te werken, zocht ik naar een omgeving waarin ik dat meer zou kunnen doen. Ik kwam in contact met Edwin Kaats van Common Eye. Het klikte gelijk.

Gedeelde ambitie

De prestaties van een organisatie zijn steeds vaker afhankelijk van de mate waarin mensen samenwerken. Dit gaat niet vanzelf goed. Er moet een goede reden zijn om samen te werken en de omstandigheden moeten het mogelijk maken. Een eigen ambitie die ik met Common Eye deel, is het bijdragen aan vraagstukken in organisaties waar een goede samenwerking van belang is voor de maatschappij. Met mijn expertise en ervaring hoop ik een nieuwe invalshoek op samenwerken aan Common Eye toe te voegen.”

Nieuwsgierig en wil je meer weten? Kom dan eens langs, de koffie staat al klaar!

Thomas van der Nat- Common Eye