Skip to content

Tim Dees

Tim levert graag een bijdrage aan verbinding en wordt enthousiast als leerlingen, patiënten of ouderen echt profijt hebben bij een samenwerking. Als voormalig topsporter kent Tim Dees als geen ander het belang van een bewust en uitgebalanceerd proces. "Net als topsport vraagt ook samenwerking om aandacht en een strategie, om echt investeren en concrete resultaten boeken."
“Samenwerken en topsport lijken dus op elkaar. Beide vragen om commitment en concrete resultaten, maar ook om reflectie en doordenking. Ik adviseer en ondersteun opdrachtgevers bij het bereiken van concrete resultaten in het samenwerkingen. Dat combineer ik altijd met aandacht voor een goed en uitgebalanceerd samenwerkingsproces.
Even stilstaan
Dit is de reden dat ik mensen en organisaties wil helpen op de juiste momenten even te vertragen. Voor een goed gesprek of het doorlopen van een zorgvuldig proces. Dit helpt organisaties daadwerkelijk aandacht te hebben voor de belangen van de ander en samen op zoek te gaan naar de grootst mogelijke gezamenlijke meerwaarde. Deze momenten bieden daarnaast de kans om goede relaties op te bouwen. Ook in mijn persoonlijke leven kies ik voor periodes van helemaal stilstaan, om mij daarna met volle energie te richten op de belangrijkste activiteiten en relaties.
Echt investeren
Uiteindelijk wil je binnen een samenwerking op de belangrijke onderwerpen gezamenlijk vooruitgang boeken. Om dit te bereiken moeten partners uithoudingsvermogen tonen, commitment aangaan en duidelijke afspraken maken. Net als een topsporter kan een samenwerking pas succesvol zijn als partners echt investeren en daadwerkelijk werken aan de gezamenlijke ambitie. Naast aandacht en doordenking, lever ik dus graag een bijdrage aan het concretiseren van een samenwerking.
Brede ervaring
Mijn visie op samenwerken ontwikkelt zich steeds vanuit mijn rollen als organisatiewetenschapper, jonge adviseur, voormalig topsporter en zoeker naar zingeving. Ik werk in uiteenlopende sectoren, zoals het onderwijs, de zorg, de sport en de bouwsector.”

Een aantal voorbeelden van projecten

ICCO

ICCO

Sinds de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking verloopt de onderlinge samenwerking tussen de leden niet optimaal. De organisaties ervaren vaak dezelfde belangen,…
Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Met de landelijke invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wilde de overheid dat elk kind passend onderwijs ontvangt,…
De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

In het huidige zorglandschap is de scheiding tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) vaak nog groot. Ook…
Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

De vraag aan Common Eye: ‘Hoe gaan wij als twee ROC’s samenwerken aan één technische propositie in de regio Rijnmond?

Mijn publicaties