Noordelijke GGZ-instellingen publiceren samenwerkingservaringen

Begin 2016 besloten de bestuurders van de noordelijke GGZ en verslavingszorginstellingen – GGZ Friesland, Lentis, VNN, GGZ Drenthe en UMCG/ UCP – hun samenwerking te intensiveren en werd het Tjaarda Beraad gevormd. Ze realiseerden zich dat samenwerking noodzakelijk is om goede GGZ- en verslavingszorg in samenhang te leveren. Zij beschreven hun gedeelde ambitie met als boodschap en titel ‘Een gedeelde ambitie op borging van een duurzame specialistische GGZ/VZ-zorg op Noord-Nederlandse schaal voor GGZ/VZ cliënten’ en vroegen Wilfrid Opheij van Common Eye als onafhankelijk voorzitter en adviseur te fungeren.

Begin 2018 werden de samenwerkingservaringen gebundeld in de publicatie ‘Noordwaarts, een reis langs noordelijke GGZ-instellingen die samen het verschil maken’. In deze publicatie zijn initiatieven en lessen in beeld gebracht. Wilfrid schreef het voorwoord.

Lees de publicatie hier.