Skip to content

Trainingen

Goed samenwerken, dat kun je leren! Wij dragen onze kennis en kunde met liefde aan jou over. In trainingen, masterclasses, ronde tafelgesprekken en middels coaching. Het is inspirerend en motiverend om in gesprek te gaan over samenwerking. Inzichten delen, ervaringen uitwisselen, oefenen en concepten delen. In onze opleidingen verbinden wij praktijk en theorie. We werken met jouw ervaringen uit de praktijk. Want daar leer je pas echt samenwerken!
In deze tweedaagse training komen allerlei samenwerkingsvormen aan de orde en gaan we in op alle aspecten van het samenwerken, al dan niet aan de hand van ingebrachte eigen cases.
Janneke

Sparren over jouw vraag?

Neem dan contact op met Janneke Steijns


Onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW. Common Eye is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut. Hiermee voldoen de opleidingen die wij aanbieden aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.