Training - Belangen en gespreksvoering

Verdiepende training Belangen en gespreksvoering

Belangen zijn de motor van een samenwerkingsverband. Partijen werken samen wanneer zij iets kunnen bereiken dat ze niet alleen kunnen. Belangen zijn de drijfveer van de samenwerking, en hebben de functie van de absolute ondergrens, datgene wat niet geschaad mag worden of beschermd moet zijn. Maatschappelijke belangen zijn aan de orde wanneer een samenwerking gericht is op maatschappelijke opgaven.

Met welke drijfveren zitten de samenwerkingspartners aan tafel? Wat willen ze uit de samenwerking halen? En wat willen ze absoluut voorkomen of vermijden? Ook het eigen belang in relatie tot het maatschappelijke belang is een thema. Want als we de patiënt, inwoner of eindgebruiker centraal stellen, welke ruimte is er dan voor eigen belang? Het is de kunst om belangen inzichtelijk en bespreekbaar te maken. De praktijk leert dat dit allerminst vanzelfsprekend is. Het stelt hoge eisen aan het gesprek dat gevoerd wordt. Welke invloed heb jij hierop? Daar gaat deze eendaagse training over.

De training: alle eendaagse trainingen bieden zowel modelmatige voeding als persoonlijke uitdaging. Naast theorie staat namelijk ook centraal hoe je vanuit je persoonlijke kwaliteiten invloed uitoefent op de resultaten van samenwerkingsverbanden. In deze training verdiep je je allereerst in wat belangen zijn en welke rol ze hebben in een samenwerkingsverband. Vervolgens duik je in de wereld van het converseren. Hoe kun je een setting creëren waarin belangen bespreekbaar worden en partijen de ware betekenis achter elkaars worden achterhalen? Onze stelling is dat hoe kansrijk een samenwerking ook lijkt, als de kwaliteit van de interactie achterblijft zullen partners moeite hebben om de samenwerking van betekenis te laten zijn.

De deelnemers: je neemt deel aan de training Belangen en gespreksvoering wanneer je belang hecht aan betekenisvolle samenwerkingen en herkent dat de kwaliteit van het gesprek hierop invloed heeft. Je stelt hieraan hoge eisen en verkent graag hoe je nog beter bijdraagt.

De training vindt plaats op: deze training wordt in overleg ingepland bij vijf of meer geïnteresseerden.

Kosten en locatie: voor de ééndaagse training rekenen wij € 495,- inclusief koffie/thee, versnaperingen en lunch, exclusief BTW. De training vindt plaats bij Common Eye op het terrein van Berg & Bosch in Bilthoven.

Meld je hier aan voor deze training:

Inschrijven verdiepende training belangen en gespreksvoering
Algemene voorwaarden *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.