Tweede gastinleider voor de leergang Professioneel interveniëren

"Als er een probleem is in de samenwerking, willen we daarover praten. Maar daar blijken we niet zo goed in te zijn"

Prof. Dr. Noelle aarts, Hoogleraar socio-ecologische interacties over het belang van het goede gesprek.

In mei 2022 starten wij met de leergang Professioneel Interveniëren in Samenweken. Een verdiepende leergang van vier modules, bedoeld voor ervaren netwerkmanagers of netwerkleiders die hun begrip van samenwerkingsverbanden en netwerken willen vergroten en hun eigen leiderschap nog beter willen leren kennen. 

Laatst kondigden we de eerste gastinleider aan, Marijke Spanjersberg, die ons meeneemt in het systemisch kijken naar netwerken. Nu stellen we u graag voor aan prof. Dr. Noelle Aarts, hoogleraar op het gebied van interactie en gespreksvoering in samenwerkingssituaties.

Gesprekken voeren, het is eigenlijk ons belangrijkste instrument in samenwerkingscontexten. We hebben het nodig om gezamenlijk plannen te maken, om overeenstemming te vinden over wat we gaan doen, om elkaar te leren kennen. En om problemen op te lossen als we die tegenkomen. De samenwerking ontvouwt zich in het gesprek dat partijen met elkaar hebben, en die momenten van ontmoeting doen ertoe. Gaan die gesprekken niet goed, dan gaat de samenwerking vaak ook moeizaam. Het wordt dan lastig om op tafel te krijgen wat er echt speelt.

Maar, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onderzoek wijst uit dat we niet heel goed zijn in gesprekken met ‘andersdenkenden’. Met mensen of organisaties met andere achtergronden, werkwijzen of belangen. Hoe groter de diversiteit, hoe lastiger het wordt, en steeds meer netwerken bestaan uit veel diverse partijen en belanghebbenden. Er zijn dan een aantal terugkerende patronen, die maken dat de gesprekken soms niet lopen zoals bedoeld.

Wat kun je als netwerkleider doen om die gesprekken in betere banen te leiden? Hiermee gaan we tijdens de leergang aan de slag. We putten uit eigen casuïstiek, onderzoeken onze eigen rol en bijdrage in het gesprek, en laten ons door Noelle helpen om patronen te identificeren die kenmerkend zijn voor gesprekken in samenwerkingssituaties. Om ze uiteindelijk te kunnen omzetten naar inzichten en interventies om de kwaliteit van gesprekken in de samenwerking (nog) verder te verhogen.

Benieuwd geworden? 

Via deze link vind je alle informatie over de leergang en de bijdrage van Noelle.

Noelle Aarts