Aanpak

Het adviesvak is ons dierbaar. Helpen, mee- en tegendenken, de juiste vragen stellen, meezoeken naar antwoorden, samen de handen uit de mouwen steken als dat nodig is. Eén-op-één of in groepen, altijd mensenwerk.

Gedegen kennis
Steeds weer ervaren we de waarde van een goede aanpak en gestructureerd instrumentarium. Onze advisering is gebaseerd op kennis uit wetenschappelijk onderzoek, jarenlange ervaring in samenwerkingsvraagstukken en gedegen kennis van de markten.

Toegewijde professional
Complexe samenwerkingsvraagstukken laten zich echter niet alleen oplossen door er enkel een model of een instrument op te plakken, dat vraagt om een toegewijde professional met een eigen voorkeur en werkwijze. Ieder vraagstuk is immers uniek. Onze adviseurs gebruiken hetzelfde instrumentarium, maar de gekozen aanpak is telkens maatwerk.

Ons instrumentarium ordent het denken en geeft inzicht in complexe samenwerkingsvraagstukken. Onze meest gebruikte instrumenten:

Halen en brengen
Hulpmiddel om aan de start van een samenwerking de belangen van elke partijen inzichtelijk te maken en een gedeelde ambitie te formuleren.

Grondvormen van samenwerken
Logische archetypen en juridische vormen waarin een samenwerking vorm krijgt.

Het proces van samenwerken
Overzicht van de verschillende fases met activiteiten die partijen doorlopen om een samenwerking te ontwikkelen.

Een diagnose van een samenwerking
Aanpak op basis van een vragenlijst om samenwerkingsverbanden te analyseren en evalueren. Een combinatie van een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse.

Samenwerkingsvaardig organiseren
Overzicht van bouwstenen waaraan een organisatie kan werken om beter te leren samenwerken.

Samenwerkingsstrategie ontwikkelen
Het inzichtelijk maken van het netwerk van een organisatie, de sleutelvraagstukken en kansen die spelen, de strategische keuzes die daarbij horen, de partnerselectie en het handelingsrepertoire voor professionals in de organisatie.

Inzicht in uw samenwerkingsstijl
Leiderschap in samenwerkingsverbanden kent vele stijlvoorkeuren. Inzicht in die voorkeuren helpt bij het ontwikkelen van uw netwerkleiderschap.

Meer weten? Onze artikelen en boeken lezen of interesse in onze aanpak? Neem contact op.