Workshops, trainingen en lezingen

Vaak spreken mensen met elkaar over begrippen als ‘vertrouwen’ en ‘strategische allianties’ in de veronderstelling dat zij daar hetzelfde onder verstaan. Of staan aan de start van een samenwerking, maar hebben geen idee hebben hoe te beginnen. Het hanteren van een gemeenschappelijke taal en instrumentarium is cruciaal om een samenwerking te laten slagen. Veel mensen beginnen vaak intuïtief aan een samenwerkingsproces, conceptuele aarding is echter essentieel. Daarom adviseren wij mensen die veel samenwerken en partijen die gaan samenwerken om te starten met een workshop of een training.

Workshops en trainingen
In een workshop van een dagdeel dragen wij ons gedachtegoed over en oefenen we daarmee. Daarvoor hebben wij een sterk inhoudelijk programma en ondersteunend materiaal ontwikkeld. Onze praktijkervaring passen we direct toe in de training. Wij kunnen dat bij u in huis verzorgen, voor samenwerkingsteams of voor mensen die veel betrokken zijn bij samenwerkingsverbanden.

Daarnaast verzorgen wij masterclasses tot maximaal vijf dagdelen. In open opleidingen, binnen een organisatie of met een team van de samenwerkende partners. Voordeel is dat je op deze manier een vliegende start kunt maken en snel een gemeenschappelijke taal en referentiekader ontwikkelt.

Lezingen
Ook verzorgen wij bestuurlijke conferenties over samenwerking. Centraal staat de zoektocht naar de bestuurlijke en strategische betekenis van samenwerken. We baseren ons onder meer op het promotieonderzoek van Wilfrid Opheij en Edwin Kaats over de rol van bestuurders in allianties en netwerken. Tot slot verzorgen wij op aanvraag lezingen of maken wij onderdeel uit van opleidingen of leergangen van erkende opleidings- en leiderschapsinstituten, zoals AOG, Avicenna, Sioo, Jan van Es instituut, hogescholen of universiteiten.

Meer weten over ons aanbod van workshops, trainingen en  lezingen? Neem gerust contact met ons op.