Advies, training en begeleiding

Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe. Complexe vraagstukken los je alleen nog gezamenlijk op. Maar hoe werk je als organisatie nu op een goede manier samen? Hoe zorg je dat ieders belang wordt gehonoreerd? Hoe bepaal je een gezamenlijke strategie en hoe maak je gebruik van elkaars kennis en kracht?

We zien het de laatste jaren terug in alle sectoren: voor zorg- en welzijnsorganisaties is samenwerken de orde van de dag, in het domein van openbare orde en veiligheid is samenwerking dé succesfactor. In het bedrijfsleven zoeken partijen elkaar op om samen te innoveren of zich slimmer te organiseren in productie- en dienstverleningsketens. Maar ook in de ruimtelijke ordening, in publiek-private samenwerkingen, tussen gemeentes en bij infrastructurele projecten speelt samenwerking een steeds belangrijker rol. En met deze nieuwe partnerships en netwerken wordt de verbinding met, maar ook de afhankelijkheid van andere organisaties steeds groter.

Professioneel en effectief samenwerken is daarom zowel zakelijk als maatschappelijk van groot belang. Maar hoe doe je dat nu?

Common Eye helpt, adviseert, begeleidt, leert samen en verzorgt trainingen zodat mensen en organisaties beter leren kiezen en bewuster samenwerkingsverbanden bouwen. Dat doen we rondom vier sleutelthema’s en vanuit een gemeenschappelijke visie: ons ‘common eye’ op samenwerken.

Wat doen we