Samenwerken leiden

Samenwerkingsverbanden vragen om een bijzondere vorm van leiderschap. Je hebt het in hiërarchische zin niet voor het zeggen en toch wil je kansen benutten of problemen oplossen die groter zijn dan je organisatie alleen aankan. Verbindend leiderschap is dan de (op)gave. Bij samenwerken tussen organisaties heeft niemand het voor het zeggen. Je moet er in wederzijdse afstemming uitkomen. Verbindend leiderschap vraagt dus om een bijzonder handelingsrepertoire.

Vertrouwen en betrouwbaarheid
Bij leiderschap in samenwerken moet je kunnen omgaan met diversiteit, en over het vermogen beschikken om het belang van je eigen organisatie te verbinden aan de belangen van de partners. Maar ook moet je kunnen balanceren tussen daadkracht en draagvlak. Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn hierbij de kernbegrippen. Je moet kunnen omgaan met gesplitste loyaliteiten. Vaak ga je gelijk aan de slag en tegelijkertijd moet je reflecteren. Kortom: je moet kunnen omgaan met dilemma’s en er is geen voorgeschreven manier.

Effectiever acteren
Wij helpen mensen met een sleutelrol effectiever te acteren. We geven inzicht in iemands eigen kwaliteiten en stijl, wat wel en niet werkt bij zijn/haar rol en in iemands patronen en reflexen. Dat doen we door middel van persoonlijke gesprekken, door als betrokken buitenstaander te helpen, door mensen op te leiden en te begeleiden bij intervisie. Dat doen we op individuele basis of in groepsverband (opleiding of intervisie).

Meer weten over onze dienstverlening, onze aanpak of onze expertise? Neem dan contact met ons op.