Edwin Kaats

Vanuit zijn werk in de ketenlogistiek leerde Edwin Kaats jaren geleden het belang van effectief samenwerken kennen. Sindsdien heeft het thema hem niet meer losgelaten. Nu helpt hij mensen en organisaties die aan de wieg staan van een nieuwe samenwerking of hun samenwerking blijvend willen verbeteren.

“Ik ben op zoek naar verrassende verbindingen. Voor mijn opdrachtgevers en voor mijzelf. Ik geloof dat in de confrontatie van verschillende ideeën, opvattingen, culturen en werkwijzen de kracht schuilt van samenwerking. Voorwaarde is wel dat we met elkaar in staat zijn om van diversiteit een kracht te maken. Innoveren in je eentje is bijvoorbeeld ondenkbaar. Zoeken naar diversiteit voelt soms risicovol en oncomfortabel, maar is de enige weg om kansen te benutten of problemen op te lossen.

Gedeelde ambitie
Voor mij gaat samenwerken vooral over het ontdekken, ontwikkelen en benutten van betekenisvolle relaties. Ik heb geleerd dat een gedeelde ambitie een robuust ijkpunt is voor elke samenwerking. Een gedeelde ambitie geeft partners een stevig inhoudelijk fundament wanneer het moeilijk wordt. Want moeilijk wordt het van tijd tot tijd. In mijn promotieonderzoek leerde ik dat samenwerking – juist op die moeilijke momenten – hoge eisen stelt aan de stijl, de flexibiliteit en vooral het verbindend vermogen van mensen.

Ontwikkelen
Ik doe mijn advieswerk in een groot aantal sectoren en vind vrijwel elke samenwerkingsopgave – publiek of privaat – uitdagend en interessant. Een bijzondere affiniteit heb ik met de sectoren kennis en onderwijs, ruimte en infrastructuur, en sport. Naast mijn advieswerk doe ik onderzoek en ontwikkel ik praktische hulpmiddelen op het gebied van samenwerkingskunde, alliantiemanagement en collaborative leadership. Zoveel mogelijk in samenwerking met collega’s, vakgenoten en opdrachtgevers. Steeds vanuit het gezamenlijke streven, ons ‘common eye’, om samenwerking beter te begrijpen en te verbeteren. Samenwerking tussen organisaties is voor mij een persoonlijke inspiratiebron en een geweldige kennisbron voor de vernieuwing van organisaties én ons economisch en maatschappelijk functioneren.”