Esther Klaster

Esther Klaster studeerde corporate communicatie en bedrijfskunde, maar maakte tijdens haar promotieonderzoek de overstap naar de bestuurskundige hoek. In die tijd heeft zij haar hart verpand aan de publieke sector en is haar fascinatie voor samenwerking en netwerken ontstaan.

“Mensen en organisaties ondersteunen bij het vormen, versterken of verduurzamen van samenwerkingsverbanden en netwerken, dat is mijn vak én mijn passie! Het liefst doe ik dit met en voor partners uit het sociaal domein, zoals onderwijs, arbeidsmarkt en welzijn. De afgelopen jaren hield ik mij bezig met onderzoek en advies voor gemeenten, ministeries en rekenkamers op uiteenlopende thema’s, zoals de decentralisaties, regionale samenwerking en sociale wijkteams; thema’s waarbij samenwerking vaak een grote rol speelt. Naast onderzoek naar samenwerking begeleidde ik ook samenwerkingsverbanden, onder andere voor de sociale partners in de metaal.

Regionale netwerken
In december 2015 ben ik (cum laude) gepromoveerd op mijn proefschrift over regionale netwerken op de beleidsterreinen onderwijs en arbeidsmarkt. Regionale netwerken fascineren mij enorm. Zowel vanuit het rijk als vanuit de regio’s zelf wordt er steeds meer samengewerkt op regionaal niveau. De decentralisaties hebben deze trend nog eens versterkt. Veel gemeenten, maar ook andere publieke en private partijen kampen met organisatorische, relationele en beleidsinhoudelijke vraagstukken die te maken hebben met samenwerking. En vaak komen de mensen die in samenwerkingsverbanden zitten elkaar in verschillende overlegorganen telkens weer tegen. Die overlap noemde ik in mijn proefschrift ‘metanetwerken’. Metanetwerken zijn interessant, omdat ze mogelijkheden bieden voor het aan elkaar verbinden van thema’s en zo integraal mogelijk denken en werken. En dat zorgt weer voor betere resultaten en efficiëntere processen. Het zoeken naar verbinding tussen organisaties, maar ook tussen verschillende netwerken was een van de centrale thema’s van mijn proefschrift.

Wat mij boeit bij samenwerking is dat er zoveel bij elkaar komt: Het samenspel van organisaties en individuen met al hun onderlinge relaties en belangen, het balanceren van inhoud en proces. Eigenlijk alles wat in een ‘enkele’ organisatie ook gebeurt, maar dan in het kwadraat!”