Onze partners

Onze focus ligt vanzelfsprekend op samenwerken. Samenwerken tussen organisaties kent vele invalshoeken: strategisch, bedrijfskundig, sociaal psychologisch, juridisch, bestuurskundig. Verschillende vakgebieden en expertises komen erin samen. Wij kennen experts al op deze vakgebieden en kunnen deze snel inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan mededingingsvraagstukken, conflicthantering en intellectueel eigendom. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van collega-adviseurs en andere partners die op hun terrein expert zijn en die we graag meenemen als uw vraagstuk daarom vraagt.

We stellen ze aan u voor:

Onze partners