Search
Close this search box.

Breed Welzijn Putten

>

Samenwerken in Breed Welzijn Putten

Samenwerkende organisaties

Vier organisaties in Putten: Actief Putten, Stimenz, Jeugd-Punt en Stichting Welzijn Putten.

Aanleiding en vraagstuk

Meedoen in de samenleving is een groot goed voor mensen. Het gaat om (vrijwilligers)werk, je inzetten voor je naasten, het volgen van een opleiding, betekenis geven aan de gemeenschap waarin je leeft, het opvoeden van kinderen, zonder geldzorgen kunnen leven, je veilig weten, mobiel en zelfredzaam zijn.

In veel gemeenten zien we de beweging dat partijen binnen het sociaal domein meer met elkaar gaan samenwerken. Ook in Putten is dit het geval. Om inwoners in Putten op de juiste wijze te kunnen ondersteunen wilden gemeente, Actief Putten, Stimenz, Jeugd-Punt en Stichting Welzijn Putten gaan werken vanuit één gezamenlijke werkpraktijk – Breed Welzijn Putten – die de basisondersteuning levert op alle terreinen. Zij verwachtten hiermee meer inwoners vroegtijdig te kunnen ondersteunen. Daarnaast kan er meer regie gevoerd worden op alles wat er in het voorliggend veld gebeurt.

Op 1 januari 2022 werd Breed Welzijn Putten actief. In de aanloop ernaartoe moest er nog wel het één en ander worden voorbereid. Voor één van deze onderdelen is Common Eye gevraagd als onafhankelijk procesbegeleider. Dit onderdeel van het traject is gericht op de professionele samenwerking in de dagelijkse werkpraktijk.

Werkwijze

Om scherp te krijgen wat er nodig was voor het versterken van de professionele samenwerking in de dagelijkse werkpraktijk is er in eerste instantie een kerngroep gevormd met de vier coördinatoren van de organisaties. Gezamenlijk hebben we gekeken wat er nodig was. Zo zijn er twee conferenties georganiseerd waarin verschillende onderdelen de revue zijn gepasseerd. Er is ruimte geweest om nader kennis te maken, om op een andere manier met elkaar het gesprek te voeren dan in de werkmodus en er zijn een aantal inhoudelijke onderdelen opgepakt. Zo is gesproken over de leidende principes binnen Breed Welzijn Putten: wat zijn nou de ingrediënten die we met elkaar móeten waarborgen als we samenwerken?

Aan de hand van gesprekken over casuïstiek kwamen hierin een aantal belangrijke zaken naar boven, zoals: de regie ligt bij de inwoner, we willen laagdrempelig, persoonlijk en warm zijn als Breed Welzijn Putten en we moeten met elkaar het totaalplaatje overzien. Wat ook hielp was om het gesprek te voeren over de positionering van de brede welzijnsorganisatie aan de hand van de piramide van het sociaal domein. Op welke laag in de piramide voeren we als Breed Welzijn Putten activiteiten uit en wat vertelt dat ons? Door hier het gesprek over te voeren kregen de medewerkers meer inzicht in de onderlinge lijnen die lopen en de verschillende activiteiten en werkzaamheden bij de andere organisaties.

Tot slot moesten er ook een aantal noten gekraakt worden. Hierin hebben medewerkers het gesprek gevoerd om een richting mee te geven aan de coördinatoren. Denk daarbij aan de wens om te komen tot een geïntegreerd aanbod van diensten vanuit Breed Welzijn Putten. En de wens om te komen tot één gezamenlijke toegang.

De coördinatoren hadden zelf een grote rol in het oppakken van de bespreekpunten, Common Eye begeleidde dit proces en bereidde de gesprekken en bijeenkomsten voor. Deze bijeenkomsten hebben geresulteerd in concrete punten die de coördinatoren met elkaar kunnen oppakken in de vervolgstappen van het inrichting van Breed Welzijn Putten.

Reflectie

De bijeenkomsten hebben ervoor gezorgd dat medewerkers zelf hebben bijgedragen aan het vormgeven van de samenwerking Breed Welzijn Putten. De samenwerking inrichten heeft tijd nodig en zal gedurende de komende maanden steeds concreter worden. Mede door de conferenties zijn specifieke punten op de agenda gezet om dit vervolg vorm te geven.

Het mooie van deze samenwerking was dat de coördinatoren van de organisaties elkaar goed konden vinden in het gezamenlijk beeld wat zij hadden bij Breed Welzijn Putten en dat zij hierin echt de verantwoordelijkheid pakten. Dit zorgde ook voor enthousiasme en goede energie onder de medewerkers tijdens de bijeenkomsten.

Reflectie opdrachtgever

“De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met de gemeente Putten en de samenwerkingspartners om de samenwerkingsvorm te ontwikkelen en hier ook politiek mandaat voor te verkrijgen. Nu dat laatste een feit is wilden we graag de medewerkers van de verschillende organisaties meenemen en hierbij betrekken. Met de begeleiding van Common Eye hebben we een mooie start kunnen maken met het verkennen van elkaar en het creëren van een goed draagvlak waar we op verder kunnen bouwen. Middels twee goed opgebouwde en inspirerende sessies hebben Jolijn en Manon hieraan bijgedragen.”

Duur traject

September 2021 tot januari 2022.

Betrokken adviseurs

Jolijn Uittenbogaard en Manon de Caluwé. 

Eens sparren over jouw samenwerkingsvraagstuk?