Diensten

Samenwerking biedt kansen. Maar vaak zijn dat er meer dan je als organisatie kunt waarmaken en niet alle kansen zijn altijd even relevant. Deelname in allianties en netwerken is daarmee een strategische keuze geworden. We helpen je daarin een weg te vinden en gefundeerd positie te kiezen.

Advies

Advies

Samenwerken biedt mogelijkheden. Interessant, leuk, maar ook vaak ingewikkeld. Zowel inhoudelijk als in het proces tussen mensen. Deelname in en functioneren van partnerships, allianties en netwerken is van strategische belang geworden. We helpen je daarin een weg te vinden, condities te creëren en gefundeerd positie te kiezen.
Lees meer

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Willen samenwerken is één, een samenwerking daadwerkelijk tot stand brengen is twee. Een zorgvuldig proces is noodzakelijk om gezamenlijk tot de goede samenwerkingsafspraken te komen. Wij helpen jou en je samenwerkingspartners om dit samenwerkingsproces te ontwerpen en kunnen het proces begeleiden.
Lees meer

Evaluaties

Evaluaties

In een samenwerking staat niets stil. Er is altijd beweging in- of om een samenwerking heen. Daarom is het nuttig om van tijd tot tijd in de samenwerking de vraag te stellen: ‘hoe doen we het met elkaar’? Common Eye verzorgt evaluaties en analyse van samenwerkingen.
Lees meer

Trainingen

Trainingen

In trainingen, masterclasses en middels ronde tafelgesprekken delen wij onze expertise in samenwerking. Hierbij werken we met jouw ervaringen uit de praktijk. Want daar leer je pas echt samenwerken!
Lees meer

Coaching &
Conflictbegeleiding

Coaching & Conflictbegeleiding

Samenwerken kan enorm inspireren, maar doet tegelijk een fors beroep op persoonlijke vaardigheden van mensen, hun mentale weerbaarheid en het onderlinge oplossingsvermogen. Common Eye biedt met een viertal diensten ondersteuning in dergelijke uitdagingen bij samenwerken. We onderscheiden individuele coaching, teamcoaching, mentoring en conflictbegeleiding.
Lees meer

Heb je een andere vraag? Naast deze diensten hebben we nog meer expertises.