Search
Close this search box.

Sabya van Elswijk

Sabya heeft een groot vermogen voor het zien en verwoorden van meerdere perspectieven op een gezamenlijke opgave. “In veel situaties word ik gezien als het creatieve brein en daarmee bied ik opdrachtgevers verschillende mogelijkheden voor hun vraagstuk. Ik kan snel schakelen tussen een samenwerking op bestuurlijk niveau en de effecten in de praktijk.”

Opgeleid als medisch socioloog en antropoloog kijk ik naar de manieren waarop we als mensen met elkaar samenleven, samenwerken en voor elkaar zorgen. Samenwerken is een uitdaging: van de bestuurlijke tafel waar ambities worden verwoord tot professionals van wie steeds meer samenwerkingsvaardigheid wordt gevraagd. Ik houd van de puzzels die we hierbij tegenkomen.  

Sinds 2010 werk ik als adviseur, projectleider en veranderkundige in de langdurige zorg en onderwijs. Ik heb veel verandertrajecten begeleid op kwaliteit van zorg, dementiezorg en leren en ontwikkelen binnen teams. Hierbij heb ik geleerd het goede gesprek effectief vorm te geven: van mensen die elkaar goed verstaan in een organisatie tot het meenemen van grote groepen in een ambitie. 

Humor en openheid

Sinds 2019 ben ik vooral actief als regisseur van grotere regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van zorginnovatie, arbeidsmarkt en onderwijs. Ik zoek graag met anderen naar nieuwe en creatieve oplossingen bij de uitdagingen die we in samenwerkingen tegenkomen. Humor en openheid kenmerken mijn stijl van werken. 

Door mijn eigen ervaring en opgedane kennis kan ik me goed inleven in wat nodig is voor vitale en impactvolle samenwerkingen. Een voorbeeld van een samenwerking waarin ik regisseur ben, is ‘Leren is Werken, Werken is Leren’. Hierin zorgen vijftien zorgorganisaties en drie ROC’s samen voor voldoende goed toegeruste zorgmedewerkers. De samenwerking bestaat uit meer dan 25 projecten waarbij honderden mensen betrokken zijn.

Onderzoekend

Mijn professionele grondhouding is onderzoekend. Vanuit actieonderzoek en appreciative inquiry heb ik onderzoek gedaan naar ouder worden in landen als Brazilië, Cambodja en Bolivia. Op dit moment ben ik verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als promovendus. Ik doe onderzoek naar regionale samenwerking bij de omslag van professionele zorg naar community care. 

Ik wil impact creëren, dat is mijn ambitie. Daarvoor moeten organisaties goed kunnen samenwerken en dat is precies waaraan ik mijn bijdrage kan leveren. 

Publicatie