Regie op samenwerking in het voortgezet onderwijs

Tim Dees, Esther Klaster en Ruben van Wendel de Joode schreven in samenwerking met de VO-raad een routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Deze publicatie, Regie op samenwerking, is bedoeld voor bestuurders in het voortgezet onderwijs die een samenwerking in de regio willen verkennen en vorm willen geven.

In heel Nederland hebben of krijgen veel scholen te maken met leerlingendaling. De leerlingendaling of krimp die in het primair onderwijs al een decennium merkbaar is, zet zich sinds schooljaar 2017-2018 ook in het voortgezet onderwijs door – en zal in de toekomst ook doorwerken in het vervolgonderwijs. Hoewel de snelheid en intensiteit variëren, zal vrijwel iedere vo-school buiten de grote steden de krimp gaan merken. Voor de scholen betekent de leerlingendaling onder meer een daling in inkomsten, nieuwe organisatorische kwetsbaarheden en uitdagingen om schoolsoorten en profielen aan te kunnen blijven bieden. Om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, zoeken steeds meer vo-scholen en -besturen naar vormen van samenwerking.

Over regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs is al veel geschreven. Desondanks blijkt er behoefte te zijn aan een aanvullend perspectief. Wanneer een bestuurder de behoefte voelt om mogelijke samenwerking te verkennen, is de uiteindelijke vorm vaak nog niet bekend. De vraag is dan hóe je een samenwerkingsproces ontwerpt en welke stappen je daarvoor neemt. Ook spelen de vragen hoe je de procesregie invult, welke stakeholders je op welk moment betrekt en hoe je extern en intern in samenhang regisseert – niet alleen wanneer er een keuze voor een specifieke vorm is gemaakt, maar juist ook in de fases ervoor. Deze publicatie geeft je inzicht in de verschillende stappen in het samenwerkingsproces.

Klik hier om de hele publicatie te lezen.