Search
Close this search box.

Samenwerken in allianties en netwerken: een goed gesprek over toezicht

Je herkent het vast. Complexe vraagstukken kan jouw organisatie niet alleen oplossen. Samenwerken met anderen partijen is nodig om waardecreatie te realiseren voor inwoners in een buurt, voor cliënten of voor patiënten. Oftewel mensen met vaak een meervoudige zorg- of ondersteuningsvraag. Iedere zorg- of welzijnsorganisatie heeft te maken met toenemende samenwerking tussen meerdere partijen. Deze beweging roept in menig bestuurskamer veel vragen en dilemma’s op voor de rol van toezicht. 

Veelgehoorde vragen zijn dan bijvoorbeeld:

  • Vanuit welke perspectief en waarop wil onze RvT toezien
  • Hoe, wanneer en waarover neemt de bestuurder de RvT mee bij (nieuwe) netwerken
  • Welke ruimte heeft de bestuurder nodig om samenwerkingen te realiseren én wat kan de RvT dan wel doen en wat juist niet?
  • Wat geeft de RvT genoeg comfort om vertrouwen en ruimte te geven?
  • … en nog vele andere vragen.

Wil je jezelf als RvT en RvB ontwikkelen op het gebied van samenwerken en netwerken? 
Vaak is het een eerste stap om als RvT en RvB met elkaar een dagdeel de diepte in te duiken. Samenwerken is complex en vraagt andere kennis en werkwijze dan het toezicht en bestuur van een organisatie. Hoewel veel kennis al beschikbaar is, is het ook nog steeds een gezamenlijke zoektocht vanuit kennis en praktijk naar passende werkwijze en rolinvulling. Met elkaar reflecteren, leren en uitproberen is een goede manier om jouw toezicht te ontwikkelen.

De meeste RvT en hun bestuurders hebben bij een verdiepende dialoog behoefte aan expertise op het gebied van toezicht en samenwerken. Omdat wij gezamenlijk een bijdrage willen leveren aan de kennisontwikkeling op het gebied van toezicht en netwerken, hebben wij onze kennis en ervaring gebundeld in deze themadialoog.

Duik in één dagdeel de diepte in vanuit kennis en jouw praktijk. In één dagdeel verdiep je je als RvT en RvB in de betekenis van samenwerkingen tussen meerdere partijen voor je toezicht en het samenspel met jouw bestuur. Je krijgt inzicht in en overzicht van de netwerken waarin je acteert. Je reflecteert op actuele vraagstukken en dilemma’s. Zo leer je met elkaar hoe jullie, als toezichthouders, een waardevollere rol kan (gaan) vervullen voor je bestuurders, de samenwerkingen en de meerwaarde van de netwerken voor cliënten of inwoners in wijken en buurten.

Deze themadialoog is een gezamenlijk initiatief van Levinas Governance Instituut, Vilans en Common Eye: een combinatie van experts. Onze gezamenlijke drijfveer en ambitie is om bij te dragen aan de (kennis)ontwikkeling van RvT op het gebied van samenwerkingen en netwerken. We zetten onze gezamenlijke kennis en ervaring samen voor jou in. Twee experts op het gebied van toezicht en/of netwerken in zorg en welzijn begeleiden jullie bijeenkomst. Jullie vraagstuk en context is leidend bij de samenstelling van het duo voor de themasessie.

Jouw toezicht in beweging zetten?
Voel je de behoefte om jouw toezicht op samenwerken en netwerken verder te ontwikkelen? Heb jij ambitie, lef en moed om koploper te worden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee hoe deze themadialoog jouw RvT en RvB in beweging kan zetten.

Interesse? Klik hier om de brochure te bekijken.

Jouw toezicht op samenwerken en netwerken verder ontwikkelen?