Search
Close this search box.

Samenwerken in netwerken wezenlijk voor de eerste lijn

Eerstelijnszorgverleners werken steeds meer in samenwerkingsverbanden en netwerken. Door de decentralisaties en extramuralisering wonen er meer complexe patiënten thuis. Ook wordt maatschappelijk een beroep gedaan op alle zorgaanbieders om ‘meer gezondheid voor de schaarse euro’s’ te leveren. Dat betekent dat zorgaanbieders in wijken, buurten, steden en regio’s meer moeten samenwerken. In een artikel dat in maart 2017 is gepubliceerd in De Eerstelijns beschrijft Wilfrid Opheij hoe dat vorm kan krijgen.