Search
Close this search box.

Samenwerking en communicatie

Een goede communicatie tussen organisaties is cruciaal voor het vertrouwen binnen een samenwerking. Vertrouwen is echter niet vanzelfsprekend. Sterker nog: zeker in het begin van de samenwerking ben je vaak waakzaam. Bouwen aan vertrouwen werkt niet door steeds te herhalen dat je elkaar vertrouwt, maar wel door genoeg tijd met elkaar door te brengen, affectie te tonen en door in te zetten op daadwerkelijke interactie.

Samenwerking tussen organisaties

communicatie in samenwerkingIn elke samenwerking heb je te maken met minimaal twee organisaties, die op strategisch, management- en professioneel niveau betrokken zijn in een samenwerking. Als het goed is, zijn partijen — op horizontaal of verticaal niveau — met elkaar verbonden. Maar soms is dat niet het geval. Bestuurders spreken bijvoorbeeld met hun managers en professionals over hoe relevant de samenwerking kan zijn, maar hebben geen contact met de andere organisatie. Of de strategische bestuurders van organisatie A zijn in gesprek met de strategische bestuurders van organisatie B, maar hebben hierover geen contact met hun managers en professionele uitvoerders. Dat maakt de samenwerking vleugellam. Daarom is het cruciaal om ‘het achtje’ in de afbeelding hiernaast helemaal dicht te organiseren, alleen dan kom je tot verbinding.

Interactie in een samenwerking

Interactie, elkaar regelmatig ontmoeten, zorgt dat je informatie kunt delen met elkaar. Affectie, elkaar écht leren kennen, draagt bij aan de motivatie voor goede onderlinge verhoudingen. Tijd ten slotte zorgt voor gezamenlijke ervaringen waardoor je elkaar leert kennen en ziet hoe de ander omgaat met gedeelde informatie. Om deze gezamenlijke ervaringen te verzamelen en zo een goed beeld van elkaar te krijgen, zijn meerdere momenten van interactie nodig. De paradox is dat er in samenwerkingsverbanden vaak te weinig tijd is om interactie en affectie mogelijk te maken. Je ziet elkaar simpelweg te weinig. De samenwerking moet vaak snel en geïnstitutionaliseerd van de grond komen. En dat terwijl mensen elkaar helemaal nog niet goed kennen en weinig met elkaar gewerkt hebben.

Aan de slag

In het boek Samenwerken: van idee naar afspraak gaan wij dieper in op het onderwerp communicatie binnen samenwerking. Aan de hand van een werkblad waarin we alle verbindingslijnen tussen partners en organisaties weergeven, ontdek je waar verbindingen gelegd zijn en waar verbetering en extra aandacht nodig is.

Het boek is hier te bestellen.