Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kansrijk samenwerken

Manon de Caluwé  en Edwin Kaats schreven in opdracht van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een handreiking Kansrijk Samenwerken. De handreiking is bedoeld voor professionals van gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties die zich bezig houden met doorstroming van cliënten uit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang naar zelfstandig wonen in de wijk.

Dat gaat meestal niet vanzelf: gemeente, corporatie en zorgaanbieder moeten passende ondersteuning regelen en afstemmen om er een succes van te maken en er is aandacht nodig voor een sociaal vangnet in de wijk. Dat vraagt dus om samenwerking op verschillende domeinen. Het eerste deel van de handreiking biedt praktische handvatten en instrumenten voor de praktijk. Het tweede deel van de handreiking biedt het onderliggend theoretisch kader en beschrijft kenmerken van samenwerking gericht op maatschappelijke opgaven en de condities die daarvoor nodig zijn. De handreiking maakt onderdeel uit van het Experiment ‘Weer thuis in de wijk’. Daarin experimenteren gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties uit het hele land met passende vormen van samenwerking om de cliënt beter te begeleiden en een soepele doorstroming te realiseren.