Skip to content

Nikki Willems

Vraagstukken als het opzetten van een samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties rondom een thema als ouderenzorg of passend onderwijs, of het meebouwen aan een samenwerkingsstrategie voor een zorginstelling, hier loopt Nikki warm voor.
“Tijdens mijn studies European Studies en Bestuurskunde zag ik al dat maatschappelijke opgaven zich het beste laten oplossen als partijen samenwerken. Partijen hebben elkaar nodig omdat ze aanvullende kennis bezitten, toegang hebben tot bepaalde doelgroepen of hulpbronnen. Als adviseur zie ik de beste ideeën, producten en oplossingen ontstaan doordat mensen en organisaties samen aan de slag gaan, elkaar inspireren en aanvullen. Inhoudelijk, maar ook vanuit verschillende belangen.
Autonomie
Dat samenwerken ingewikkeld is, maakt het extra boeiend om er mee bezig te zijn. Wat willen we met elkaar bereiken, wat is daar voor nodig en hoe kunnen we dat het beste vormgeven? Deze vragen lijken misschien simpel maar zijn het meestal niet. Zo bestaat er vaak spanning tussen de autonome positie van partijen en hun wil om iets samen te doen. Ik zoek graag naar de gezamenlijke ambitie, maar ook naar de beste manier om de samenwerking te organiseren.
Nieuwe vormen

Als co-auteur van de boeken Organiseren in en met Netwerken en Nieuwerwets organiseren heb ik me verdiept in samenwerkingen in netwerkverband en vernieuwende vormen van organiseren. Het is duidelijk dat bij alle vormen van organiseren samenwerken een belangrijke uitdaging biedt. Of het nu gaat om samenwerken in de eigen organisatie, in een netwerk of samenwerken op andere en vernieuwende manieren.

Mijn werk doe ik vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Ik duik graag in een nieuwe omgeving en/of opdracht om een mooi resultaat te kunnen leveren. Ik werk veel in de zorg en voor overheden, maar ben eerder bijvoorbeeld ook in het onderwijs en de infrastructuur actief geweest.”

Zullen we een afspraak maken?

Nikki

Voorbeeld van een project

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg

De betrokken organisaties waren bezig met een pilot waar eerstelijnsverpleegkundigen vanuit gezondheidscentra en/of huisartspraktijken werden ingezet voor de zorg voor…
Samenwerken aan maatschappelijke opgaven in Flevoland

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven in Flevoland

Onder de noemer van Ruimte voor Initiatief wil de provincie haar bestuursstijl ontwikkelen om gezamenlijk ambities waar te maken. Common…
Samenwerkingsassessment in de aanbesteding van Bouwteam Bruggen Oranje Loper voor de gemeente Amsterdam

Samenwerkingsassessment in de aanbesteding van Bouwteam Bruggen Oranje Loper voor de gemeente Amsterdam

Het ontwikkelen en uitvoeren van het samenwerkingsassessment was een samenwerking tussen Common Eye en de gemeente Amsterdam.
Doorontwikkeling van het kwaliteitsnetwerk mbo

Doorontwikkeling van het kwaliteitsnetwerk mbo

Common Eye is gevraagd te helpen met het doorontwikkelen van het kwaliteitsnetwerk mbo, hierbij adviseerden wij over de aanpak en…

Mijn publicaties