Search
Close this search box.

Een ‘common eye’ op samenwerken

Hoe zorg je voor een gezamenlijke blik op samenwerken? Oftewel: hoe maak je een samenwerking kansrijk? Het is een gezamenlijke zoektocht om daarvoor de juiste voorwaarden te scheppen. Common Eye ontwikkelde een samenhangende manier van kijken die jouw organisatie houvast biedt. Onze vijf gezichtspunten:

1. Werk aan een gedeelde ambitie

Partijen gaan pas samenwerken wanneer zij geloven dat de samenwerking betekenisvol is en een meerwaarde oplevert voor hun eigen organisatie. In de gedeelde ambitie van het samenwerkingsverband moeten alle partijen zich herkennen. Het goede gesprek hierover met elkaar is essentieel.

2. Recht doen aan alle belangen

Er zijn drie soorten belangen: individuele belangen, organisatiebelangen en collectieve belangen. Het gaat erom recht te doen aan al die belangen. Het is de kunst om met respect voor elkaars belangen tot oplossingen te komen.

3. Oog voor persoonlijke relaties en groepsdynamiek

Samenwerken is mensenwerk. Persoonlijke verhoudingen en relaties spelen altijd een rol en zijn net zo belangrijk als inhoudelijke argumenten. Je moet dus oog hebben voor de sociaalpsychologische processen en de groepsdynamiek.

4. Professioneel organiseren van de samenwerking

Ieder samenwerkingsverband moet je goed en professioneel organiseren. Een passende organisatievorm sluit één op één aan op de gezamenlijke ambitie en is zo licht mogelijk georganiseerd. Dat geeft de meeste flexibiliteit in het vervolgproces.

5. Een betekenisvol proces

Een belangrijke vraag: hoe pak je zo’n samenwerkingsproces nu aan? Een goed proces geeft antwoord op deze vragen: hoe kunnen we de juiste dingen op het juiste moment doen? Hoe komen we op een goede manier in gesprek en tot overeenstemming? Welke rol heeft een ieder en wie de procesregie?

Ons ‘common eye’ op samenwerken biedt partners een gemeenschappelijk kader om naar hun samenwerking te kijken. Dit verbindt partijen met elkaar, verkleint spraakverwarring en zorgt voor een succesvolle samenwerking. Het is belangrijk ook in het vervolgproces een vinger aan de pols te houden om te zorgen dat de samenwerking blijft aansluiten bij de verwachting en belangen van de betrokken partijen. Ook daar kan ons model bij helpen.

Wil je meer weten over het succesvol maken van jouw samenwerking?

Neem dan contact op met
Ruben van Wendel de Joode.