Zoek
Sluit dit zoekvak.

Advies

Soms weet je het even niet meer zo goed, ben je onzeker, mis je overzicht of inzicht. Dat overkomt ons allemaal wel eens. Wat is er echt aan de hand? Waar gaat het ons echt om? Welke patronen helpen ons en welke zitten ons dwars? Hoe komen we samen verder? Dan zoek je kennis, ervaring, een onafhankelijke blik. Een betrokken buitenstaander die je kan adviseren. Dit geldt bij uitstek bij samenwerkingsvraagstukken, waarbij wederzijdse afhankelijkheid een gegeven is. Je hebt het niet helemaal zelf in de hand. Wij willen hier niet in de valkuil stappen dat ‘ons product jouw probleem is’. Jouw vraag is leidend. Toch benoemen we een aantal onderwerpen waarvoor opdrachtgevers bij ons te rade komen.
Samenwerkingsstrategie

Er doen zich vele samenwerkingskansen voor en ik moet me verhouden tot een aantal maatschappelijke vraagstukken; maar ik kan en wil niet overal zomaar instappen. Wat zijn de slimme keuzes?

Netwerkorganiseren

We zien dat we steeds meer in samenwerkingsverbanden actief zijn en dat we ook intern steeds meer rond thema’s of kansen organiseren; maar dat gaat niet vanzelf, we hebben nog veel te leren.

Samenwerkingsaanpak

We hebben een samenwerkingsidee en willen de haalbaarheid toetsen en kijken of we met de strategische partners tot samenwerkingsafspraken kunnen komen. We moeten recht doen aan alle belangen, maar ook ons eigen belang niet uit het oog verliezen.

Inrichting

We hebben met partners afspraken gemaakt over onze samenwerking, maar nu moeten we de samenwerking ook echt vormgeven, inrichten, bemensen, laten werken. Hoe doen we dat verstandig samen en hoe organiseren we dat (inrichting van de samenwerking).

 

Doorontwikkeling

We hebben een samenwerking die al een hele tijd functioneert. Maar de fut lijkt er uit. Hoe krijgen we de samenwerking weer doelgericht en vitaal. Of moeten we stoppen… (doorontwikkeling van de samenwerking).

Samenwerkingsgedoe

We hebben gedoe tussen mensen in de samenwerking. Het klikt niet, vertrouwen neemt af, irritatie. Zo werkt het niet, wat te doen?

Wil jij eens sparren over jouw vraagstuk?

Neem dan contact op met
Wilfrid Opheij.