Skip to content

Nieuws

Zorg voor vertrouwen

Zorg voor vertrouwen

Samen de handen uit de mouwen voor een doorlopende leerroute Zorg en Welzijn in Midden-Limburg. Vanuit vmbo-school SG Sint Ursula…
Spraakverwarring bij samenwerken: (niet) te voorkomen

Spraakverwarring bij samenwerken: (niet) te voorkomen

Eén van onze fascinaties bij het fenomeen samenwerken is dat letterlijk een wereld aan woorden, overtuigingen en associaties wordt samengebracht.…
Het succes van de beste bibliotheek van Nederland

Het succes van de beste bibliotheek van Nederland

Bibliotheek MiddenBrabant is gekozen tot beste bibliotheek van Nederland 2020. Samen met Peter Kok vormt Herman Horst de directie van…
Hoe moeilijk kan het samendoen zijn

Hoe moeilijk kan het samendoen zijn

Complexe maatschappelijke vraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van onze eigen organisaties samenwerken met anderen. Er…
Verbindend  leiderschap, van de OK tot aan de bestuurstafel

Verbindend leiderschap, van de OK tot aan de bestuurstafel

Prof. dr. Wilco Peul is hoogleraar neurochirurgie én voorzitter van het grootste neurochirurgisch centrum van Nederland het UNCH (Universitair Neurochirurgisch…
In conflict, wat is de temperatuur van jouw samenwerking?

In conflict, wat is de temperatuur van jouw samenwerking?

Samenwerken staat voor veel mensen synoniem aan iets positiefs. Uitdagend misschien, maar bovenal iets wat perspectief biedt. Soms ligt het…
Eigenaarschap in het onderwijs: meer dan een sprookje?

Eigenaarschap in het onderwijs: meer dan een sprookje?

Eigenaarschap nemen in plaats van sturen op regels en zetten van vinkjes… Het lukt niet altijd en het is niet…
Vier sleutels voor een toekomstbestendig sociaal domein

Vier sleutels voor een toekomstbestendig sociaal domein

Naar andere verhoudingen tussen inwoners, gemeenten, partners en Rijk. Het sociaal domein is sinds de decentralisaties in 2015 een van de…
Grensontkennend denken voor een regionale energiestrategie

Grensontkennend denken voor een regionale energiestrategie

Eén van de grote uitdagingen voor overheden is het samen met partners, bedrijven en inwoners oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit…
Wat helpt een vereniging om goed samen te werken?

Wat helpt een vereniging om goed samen te werken?

Wat helpt een vereniging om goed samen te werken? Wilfrid Opheij vertelt hierover in een interview in de nieuwste VM (Blad van…
Hoe is het nu met...het RAKU?

Hoe is het nu met...het RAKU?

Soms zijn er opdrachten die je als adviseur echt ‘pakken’. Omdat ze zo complex zijn, ze tot een doorbraak leiden,…
Nieuw! Podcast over samenwerken

Nieuw! Podcast over samenwerken

Vandaag is de eerste aflevering van de podcast Plank met Vier Poten gepubliceerd waarin collega’s Freek van Berkel en Nikki…
Met het oog op samenwerken

Met het oog op samenwerken

Afgelopen najaar zijn we als bureau collectief in de pen geklommen om nieuwe conceptuele inzichten, praktijkervaringen, reflecties en verhalen over…
Interview - Samenwerkingsassesment als onderdeel van een aanbestedingsprocedure

Interview - Samenwerkingsassesment als onderdeel van een aanbestedingsprocedure

Bij infrastructurele projecten is goede samenwerking tussen de verschillende uitvoerende partijen van groot belang. Voor het project ‘Oranje Loper’ besloot…
De organisatie als onderdeel van een ecosysteem

De organisatie als onderdeel van een ecosysteem

Vergroten van het samenwerkingsvermogen. Eén van de zichtbaarste ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar is het groeiende besef bij organisaties…
Weer thuis in de wijk

Weer thuis in de wijk

Een eigen huis, in een fijne buurt, je leven op orde. Het klinkt eenvoudig, maar is niet voor iedereen weggelegd.…
Regionale netwerken voor zorg en welzijn

Regionale netwerken voor zorg en welzijn

In vrijwel iedere regio in Nederland is er sprake van (door)ontwikkeling van regionale netwerken voor zorg en welzijn. Er zijn…
Netwerkleiderschap in regionale zorgnetwerken: Netwerkregisseurs in gesprek. Bondgenoten of lotgenoten?

Netwerkleiderschap in regionale zorgnetwerken: Netwerkregisseurs in gesprek. Bondgenoten of lotgenoten?

In Nederland is er sprake van een groeiend aantal regionale zorgnetwerken. Al die netwerken kennen regisseurs – overigens met verschillende…
Regie op samenwerking in het voortgezet onderwijs

Regie op samenwerking in het voortgezet onderwijs

Routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling  De opgave van krimp is echt groot Het bevolkingsaantal in Nederland krimpt. Deze krimp…
Maatschappelijke transities: ten strijde tegen vastgeroeste denkpatronen

Maatschappelijke transities: ten strijde tegen vastgeroeste denkpatronen

Deze zomer hadden we bij Common Eye de eer in gesprek te gaan met Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities aan…
Samenwerken vraagt om samenwerkingsvaardigheden

Samenwerken vraagt om samenwerkingsvaardigheden

Samenwerkingsvaardigheden kunnen strategisch het verschil maken voor organisaties. Zeker nu het aantal samenwerkingsverbanden en allianties groeit, is er steeds meer…
Blogserie Regionale netwerken en Corona - Laatste blog: Onze overdenkingen

Blogserie Regionale netwerken en Corona - Laatste blog: Onze overdenkingen

Het laatste blogartikel van deze blogreeks waarin onze overdenkingen te lezen zijn over de rol van regionale netwerken tijdens de…
Blogserie Regionale netwerken en Corona - (Gast)blog 5: Leiderschap in crisistijd, een reflectie door Wilfrid Opheij

Blogserie Regionale netwerken en Corona - (Gast)blog 5: Leiderschap in crisistijd, een reflectie door Wilfrid Opheij

Het vijfde blogartikel is een gastblog van Wilfrid Opheij.  In deze reeks blogs waarin we een ‘wimperanalyse’ beschrijven van websites…
Blogserie Regionale netwerken en Corona - Blog 4: In de strijd

Blogserie Regionale netwerken en Corona - Blog 4: In de strijd

Het vierde blogartikel in deze reeks blogs waarin we een ‘wimperanalyse’ beschrijven van websites van regionale netwerken en hun rol…
Blogserie Regionale netwerken en Corona - Blog 3: In de luwte?

Blogserie Regionale netwerken en Corona - Blog 3: In de luwte?

Het derde blogartikel in deze reeks blogs waarin we een ‘wimperanalyse’ beschrijven van websites van regionale netwerken en hun rol…
Blogserie Regionale netwerken en Corona - Blog 2:  De rolinvulling

Blogserie Regionale netwerken en Corona - Blog 2: De rolinvulling

Het tweede blogartikel in deze reeks blogs waarin we een ‘wimperanalyse’ beschrijven van websites van regionale netwerken en hun rol…
Blogserie Regionale netwerken en Corona - Blog 1:  De eerste indruk

Blogserie Regionale netwerken en Corona - Blog 1: De eerste indruk

In deze reeks blogs beschrijven we onze ‘wimperanalyse’ van websites van regionale netwerken en hun rol tijdens de afgelopen maanden…
Sophie Hoogeboom sluit zich aan bij Common Eye

Sophie Hoogeboom sluit zich aan bij Common Eye

Per 1 mei heeft Sophie Hoogeboom zich bij ons aangesloten. Sophie is altijd op zoek naar het vergroten van impact…
Zes historische samenwerkingslessen in de strijd tegen corona

Zes historische samenwerkingslessen in de strijd tegen corona

In anderhalve maand is ons land — waar polderen, afstemmen en overleggen verankerd ligt in ons DNA — fundamenteel veranderd.…
Essay: de opgave ontleed

Essay: de opgave ontleed

Vormen van interactie en hun betekenis bij collectieve vraagstukken Elke gemeenschap – groot of klein – wordt voortdurend geconfronteerd met…
Vaardig samenwerken in partnerships: veelbelovend én uitdagend

Vaardig samenwerken in partnerships: veelbelovend én uitdagend

Hoe kunnen organisaties hun partnership capability – de vaardigheid om samen te werken met andere organisaties – ontwikkelen? Dat blijkt…
Ontdek onze digitale leeromgeving: Het Samenwerkingslab

Ontdek onze digitale leeromgeving: Het Samenwerkingslab

We bevinden ons in een bizarre en helaas ook nare tijd. Wij wensen allereerst iedereen veel wijsheid en gezondheid toe!…
In tijden van crisis lijkt samenwerken gemakkelijk

In tijden van crisis lijkt samenwerken gemakkelijk

Samenwerken is nodig, maar in ‘normale tijden’ is het niet zo vanzelfsprekend. Opgeven van autonomie, diversiteit van partijen, spraakverwarring,  achterbannen…
Common Eye in de tijd van Corona

Common Eye in de tijd van Corona

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot. Ook Common Eye neemt haar verantwoordelijkheid…
Manon de Caluwé partner bij Common Eye

Manon de Caluwé partner bij Common Eye

Common Eye heeft per 1 maart 2020 Manon de Caluwé benoemd tot partner. Common Eye is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in…
Nominatie Managementboek 2020!

Nominatie Managementboek 2020!

WOW! Ons boek Spelen met samenwerken is genomineerd voor het Managementboek van het jaar 2020! Spelen met Samenwerken is tot…
Common Eye breidt uit met Thomas van der Nat

Common Eye breidt uit met Thomas van der Nat

Per 1 januari heeft Thomas van der Nat zich bij ons aangesloten. Thomas is door opleiding en studie zich gaan…
Samenwerking verbeteren op basis van indicatoren

Samenwerking verbeteren op basis van indicatoren

Een samenwerking vitaal houden, is een gedeelde verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen. En dus is elke poging of interventie om…
Bronnen van verbinding: een essay

Bronnen van verbinding: een essay

Veel van ons handelen is gesitueerd rondom organisaties. Organisaties hebben doelstellingen, strategieën, middelen en mandaten om dingen voor elkaar te…
Spelen met samenwerken

Spelen met samenwerken

Deze gezamenlijke uitgave van SIGRA en Common Eye is een een must read voor professionals die samenwerken zien als serious…
Acteren in samenwerkingsverbanden

Acteren in samenwerkingsverbanden

In een samenwerkingsverband wordt er vaak iets nieuw gecreëerd. Er zijn dan nog geen afspraken, procedures, manieren van doen, vaste…
Er zijn 5 condities voor een kansrijke samenwerking

Er zijn 5 condities voor een kansrijke samenwerking

Een belangrijke vraag waar je altijd mee te maken hebt in samenwerkingsverbanden is: hoe pak je het aan? De uitdaging…
Een succesvolle samenwerking vraagt om netwerkleiderschap

Een succesvolle samenwerking vraagt om netwerkleiderschap

Netwerkleiderschap is een belangrijk onderdeel van een vitaal netwerk. Er is vaak onduidelijkheid over deze term. Tuurlijk, een netwerk heeft…
Samenwerkingsvormen in het onderwijs

Samenwerkingsvormen in het onderwijs

In grote delen van ons land hebben of krijgen schoolbesturen in het primair onderwijs te maken met dalende leerlingenaantallen. Dit…
Samenwerking beroepsonderwijs: we moeten 'groter' denken

Samenwerking beroepsonderwijs: we moeten 'groter' denken

Veel mbo-instellingen letten op hun omgeving. Het is immers van belang voor de instellingen dat zij weet hebben van relevante…
Effectief samenwerken: hoe organiseer je dat?

Effectief samenwerken: hoe organiseer je dat?

We zijn vaak geneigd om in een samenwerking (te) veel tijd te besteden aan het organiseren ervan: nadenken over de…
Landelijk werkatelier Platform31 op 24 september

Landelijk werkatelier Platform31 op 24 september

Dinsdag 24 september organiseert Platform31 een landelijk werkatelier gericht op meerpartijensamenwerking rondom de doorstroming van clienten uit beschermd wonen of…
Samenwerken in netwerken

Samenwerken in netwerken

In vrijwel alle sectoren verbinden mensen en organisaties zich in netwerken rondom gedeelde vraagstukken of thema’s. Professionals en managers kunnen…
Werken in samenwerkingsverbanden: 4 typen afspraken

Werken in samenwerkingsverbanden: 4 typen afspraken

Samenwerking met vier partijen over een gezamenlijke aanpak voor de schoonmaak op Schiphol is wat anders dan samen een Senseo-concept…
Werken aan procesregie in samenwerkingsverbanden

Werken aan procesregie in samenwerkingsverbanden

In het artikel ‘Afspraken maken binnen samenwerking’ hebben we het belang van afspraken binnen samenwerking besproken. Naast afspraken moet je…
Afspraken maken binnen samenwerking

Afspraken maken binnen samenwerking

Wanneer je op weg bent naar een goede kickstart van je samenwerking is het niet alleen van belang de ‘waarom’,…
Essay co-creatie in het toezichtsdomein

Essay co-creatie in het toezichtsdomein

De inhoud van dit artikel komt uit het essay ‘co-creëren in het toezichtsdomein’, mede geschreven door Common Eye adviseurs Edwin…
5 invalshoeken voor het verbeteren van samenwerking

5 invalshoeken voor het verbeteren van samenwerking

Om mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen, is ook een betere samenwerking nodig tussen verschillende organisaties in zorg en welzijn. Die…
Evaluatie van samenwerking: de 4 wetten

Evaluatie van samenwerking: de 4 wetten

Evaluatie is een belangrijk middel om een samenwerking gezond en goed te houden. Dat is in elke organisatie belangrijk, maar…
Procesvertrouwen in samenwerkingsverbanden: de 4 domeinen

Procesvertrouwen in samenwerkingsverbanden: de 4 domeinen

Een belangrijke vraag waarmee je altijd te maken hebt in samenwerkingsverbanden is: Hoe pak je het aan? Deze vraag moet…
Samenwerkingsstrategie: een logische behoefte

Samenwerkingsstrategie: een logische behoefte

Het omgevingsbewustzijn van organisaties is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Organisaties opereren niet meer op een eiland – alleen krijgen…
Samenwerkingsspellen

Samenwerkingsspellen

Overleggen tussen samenwerkingspartners zijn vaak formeel en zakelijk. Het gevaar van dat soort overleggen is dat ze niet inspireren, dat…
Regionale samenwerking in het onderwijs

Regionale samenwerking in het onderwijs

Schoolorganisaties worden steeds meer aangezet tot regionale samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan: passend onderwijs, voortijdig schoolverlaten, sterk beroepsonderwijs en recent sterk…
Samenwerking en communicatie

Samenwerking en communicatie

Een goede communicatie tussen organisaties is cruciaal voor het vertrouwen binnen een samenwerking. Vertrouwen is echter niet vanzelfsprekend. Sterker nog:…
Welke samenwerkingsvormen zijn er?

Welke samenwerkingsvormen zijn er?

Een samenwerking kun je op diverse manier vorm geven. Welke samenwerkingsvorm je kiest hangt af van een aantal motieven. In…
Duurzaam samenwerken in gebiedsontwikkeling

Duurzaam samenwerken in gebiedsontwikkeling

Overheden staan de komende jaren voor grote uitdagingen bij het (her)ontwikkelen van gebieden. Inmiddels woont een groot deel van de…
Common Eye Werkateliers

Common Eye Werkateliers

Twee weken geleden is het boek Samenwerken: Van idee naar afspraak verschenen van Common Eye adviseurs Tim Dees en Wilfrid…
Op zoek naar een gedeelde ambitie

Op zoek naar een gedeelde ambitie

Deze content komt uit het boek ‘Samenwerken: van idee naar afspraak’ van Common Eye adviseurs Tim Dees en Wilfrid Opheij.…
Samenwerking in het onderwijs

Samenwerking in het onderwijs

Netwerken zijn de afgelopen jaren een steeds belangrijkere plaats in gaan nemen bij samenwerking in het onderwijs. In alle sectorakkoorden…
Samenwerken: van idee naar afspraak

Samenwerken: van idee naar afspraak

Samenwerken, dat doen we toch allemaal? Als het om écht ingewikkelde vraagstukken gaat, dan kan niemand die alleen oplossen. Voor…
Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken

Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken

Samenlevingen zijn altijd in beweging. Technologische en sociale ontwikkelingen en trends volgen elkaar in rap tempo op en veranderen de…
Wat is samenwerken?

Wat is samenwerken?

Geen enkele organisatie kan de grote private en publieke vraagstukken van deze tijd alleen oplossen. Of het nu gaat om…
De vijf fasen van een samenwerking

De vijf fasen van een samenwerking

Een veelgestelde vraag aan de start van een samenwerkingsverband is: hoe pakken we dit aan? Waar beginnen we? Maar ook…
Samenwerking in de zorg

Samenwerking in de zorg

Diverse zorgthema’s raken iedere regio. Arbeidsmarktproblematiek, geriatrische revalidatie, goede dementiezorg, vraagstukken rond jeugd, de herstelbeweging voor mensen met ernstige psychiatrische…
Succesvolle samenwerking in een netwerk: de spelregels

Succesvolle samenwerking in een netwerk: de spelregels

Een netwerk kent geen hiërarchie. Iedere actor neemt een eigen positie in en vervult verschillende rollen binnen het netwerk. Een…
Eerste Traineeship Healthcare Young Professional Program

Eerste Traineeship Healthcare Young Professional Program

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen en zal in de komende jaren opnieuw worden ingericht. Om de uitdagingen te lijf…
Rondetafelgesprek: Netwerkwaarde in de zorg

Rondetafelgesprek: Netwerkwaarde in de zorg

Maar liefst 18 regionale zorg- en welzijn netwerken uit alle hoeken van het land hebben elkaar op 23 januari jl.…
Het Netwerkspel

Het Netwerkspel

We hebben een nieuw spel ontwikkeld en we zijn er ontzettend trots op! Het Netwerkspel is gebaseerd op de bouwstenen…
Een gezamenlijk belang: de basis van een effectieve samenwerking

Een gezamenlijk belang: de basis van een effectieve samenwerking

Een samenwerkingsverband begint aan tafel, waarbij alle betrokken partijen een ambitie of onderwerp bespreken dat er voor hen allemaal toe…
Opgavegericht werken: redeneren vanuit de opgave

Opgavegericht werken: redeneren vanuit de opgave

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer. We horen vaak: “hoe kunnen we effectiever collectieve vraagstukken oplossen?”  Opgaven overstijgen de belangen, taken…
Organiseren in en met netwerken

Organiseren in en met netwerken

Werken in netwerken, dat gaat toch vanzelf? Veel mensen spreken over netwerken in termen van ‘zelforganisatie’ of ‘zwermen’, die zich…
Welke ambities pak je op in een netwerk?

Welke ambities pak je op in een netwerk?

Een netwerk krijgt een gezicht door de dingen die zij concreet gaat doen. Een belangrijk kenmerk van het werken in…
Essay: met de opgave verbonden

Essay: met de opgave verbonden

Auteurs Edwin Kaats en Manon de Caluwé organiseren in het najaar een informeel rondetafelgesprek over opgavegericht samenwerken. Ben jij geïnteresseerd…
De identiteit van jouw netwerk

De identiteit van jouw netwerk

Deelnemers kunnen zich met een netwerk identificeren, als het aansluit bij datgene wat ze willen én hoe ze dat willen…
Wat zijn actoren?

Wat zijn actoren?

De aankomende weken gaan wij in op de vier bouwstenen van een netwerk. Deze bouwstenen geven taal aan de werking…
Samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen

Samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen

Verbeter samenwerkingsvaardigheden met behulp van samenwerkingsspellen In samenwerking met onze klant en partner SIGRA en een groot netwerk aan gamebouwers…
Succesvol samenwerken: hoe werkt dat?

Succesvol samenwerken: hoe werkt dat?

Succesvol samenwerken is niet makkelijk. Partijen die met elkaar samenwerken hebben vaak verschillende achtergronden, belangen en ideeën. Juist door die…
De basis van je netwerk

De basis van je netwerk

Rondom netwerken bestaat het beeld dat ze zichzelf organiseren en zich niet laten organiseren. Elke poging om een netwerk te…
Noordelijke GGZ-instellingen publiceren samenwerkingservaringen

Noordelijke GGZ-instellingen publiceren samenwerkingservaringen

Begin 2016 besloten de bestuurders van de noordelijke GGZ en verslavingszorginstellingen – GGZ Friesland, Lentis, VNN, GGZ Drenthe en UMCG/…
Het belang van regionale meta-netwerken voor de Rijksoverheid

Het belang van regionale meta-netwerken voor de Rijksoverheid

Gemeenten in Nederland worden door de Rijksoverheid steeds meer gestimuleerd om nationale doelstellingen te vertalen in regionale acties en beleid.…
Kansrijk samenwerken

Kansrijk samenwerken

Manon de Caluwé  en Edwin Kaats schreven in opdracht van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een handreiking Kansrijk Samenwerken. De…
Het Samenwerkingslab

Het Samenwerkingslab

Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven hebben ze het roer drastisch omgegooid: een…
'Scholen kunnen beter samenwerken dankzij regionetwerken'

'Scholen kunnen beter samenwerken dankzij regionetwerken'

Scholen kunnen onderling nog veel van elkaar leren. Maar dat leren loopt ook dwars door elkaar, blijkt uit ervaring. Zeker…
Aandacht voor persoonlijke relaties

Aandacht voor persoonlijke relaties

Bij samenwerking gaat het zowel om inhoudelijke argumenten als om persoonlijke verhoudingen en relaties. Het is altijd een samenspel van…
Betekenis geven

Betekenis geven

Een belangrijke vraag bij samenwerking is: hoe pak je het aan? Het proces om dit vorm te geven, doorloopt eigenlijk…
'Verbindend leiderschap is topsport'

'Verbindend leiderschap is topsport'

– INTERVIEW – Hein Pierhagen is manager Bereikbaarheid van de gemeente Rotterdam en Omgevingsmanager voor de renovatie van de Maastunnel.…
Netwerkleiderschap: het balanceren tussen relaties en resultaat

Netwerkleiderschap: het balanceren tussen relaties en resultaat

Common Eye begeleidt, adviseert, maar ontwikkelt ook nieuwe theorieën en wetenschappelijke modellen. Deze maand staat een artikel van Esther Klaster…
Balanceren tussen deelname en eigenaarschap

Balanceren tussen deelname en eigenaarschap

Samenwerkingsprocessen nemen soms bijzondere wendingen. De opstelling van partners lijkt grillig en onvoorspelbaar en op cruciale momenten komt besluitvorming plotseling…
Dé bril om de complexiteit van samenwerkingsvraagstukken te doorzien

Dé bril om de complexiteit van samenwerkingsvraagstukken te doorzien

In veel bestuurskamers dringt steeds meer het besef door dat geen enkele organisatie alléén kan overleven. Zonder andere organisaties is…
Rapport over de organisatie van integrale diagnostiek naar de Tweede Kamer

Rapport over de organisatie van integrale diagnostiek naar de Tweede Kamer

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in afstemming met betrokken partijen – organisaties van patiënten, zorgprofessionals, zorginstellingen en…
Respect voor elkaars belangen

Respect voor elkaars belangen

Iedere organisatie heeft belangen. Natuurlijk, en dan? In een goede samenwerking wordt recht gedaan aan de wensen van elke organisatie.…
‘We kozen voor strategie, samenhang en saamhorigheid’

‘We kozen voor strategie, samenhang en saamhorigheid’

– INTERVIEW – “De tijd dat je de meerjarenstrategie van je organisatie op kon stellen door met de Raad van…
‘We kunnen het niet alleen!’

‘We kunnen het niet alleen!’

Wil je als ziekenhuis maatschappelijk echt van betekenis zijn en wetenschappelijk onderzoek van waarde laten zijn in de praktijk? Dan…
Samenwerken, hoe doe je dat?

Samenwerken, hoe doe je dat?

Het doel van samenwerken is samen meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Dat lijkt eenvoudig, maar is vaak lastig.   Werk…
Een terugblik op de inspiratiesessie over netwerkleiderschap

Een terugblik op de inspiratiesessie over netwerkleiderschap

Toen Common Eye de uitnodiging verstuurde voor deze bijeenkomst, kon zij niet vermoeden dat de animo zo groot zou zijn.…
Reflectietool voor samenwerkingen in het onderwijs

Reflectietool voor samenwerkingen in het onderwijs

Common Eye heeft in samenwerking met PBT een reflectietool ontwikkeld waarmee mensen in het onderwijs kunnen reflecteren op hun samenwerking.…
Goed georganiseerd

Goed georganiseerd

Ieder samenwerkingsverband moet je goed en professioneel organiseren. Zowel de juridische vorm, de organisatorische inrichting als een goede besturing verdienen allemaal aandacht.…
Netwerkleiderschap: werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid

Netwerkleiderschap: werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid

Netwerken zijn in opmars. In vrijwel alle sectoren verbinden mensen en organisaties zich in netwerken rondom gedeelde vraagstukken of thema’s.…
Evaluatie samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Evaluatie samenwerkingsverband Passend Onderwijs

De evaluatie van de samenwerking binnen De Westfriese Knoop van de 13 knooppunten onder begeleiding van Common Eye is gestart. De…
Een samenwerkend inspectielandschap

Een samenwerkend inspectielandschap

Rijksinspecties doen hun werk in een complexere wereld. Complexe vraagstukken laten zich lastig door één enkele organisatie oplossen en inspecties…
Effectieve regionale netwerken

Effectieve regionale netwerken

In Bestuurswetenschappen is een artikel geplaatst van Esther Klaster over haar onderzoek naar top-down gestimuleerde netwerken op onderwijs- en arbeidsmarktgebied.…
Samenwerken kun je leren

Samenwerken kun je leren

Beleidsplannen, toekomstvisies en innovatieagenda’s staan bol van ‘samenwerken’. Maar, samenwerken is niet eenvoudig! Niemand is de baas, je bent afhankelijk…
‘Dit slaagde alleen omdat we elkaar de ruimte gaven’

‘Dit slaagde alleen omdat we elkaar de ruimte gaven’

– INTERVIEW – Waarom niet onze krachten bundelen? Die gedachte was de start van de samenwerking tussen vijf gezondheidsfondsen — Alzheimer Nederland,…
Samenwerken in netwerken wezenlijk voor de eerste lijn

Samenwerken in netwerken wezenlijk voor de eerste lijn

Eerstelijnszorgverleners werken steeds meer in samenwerkingsverbanden en netwerken. Door de decentralisaties en extramuralisering wonen er meer complexe patiënten thuis. Ook…
Ambitie van betekenis

Ambitie van betekenis

In iedere samenwerking is het de uitdaging om een gezamenlijke ambitie te formuleren. Een ambitie die partners inspireert en mobiliseert.…
Een 'Common Eye' op samenwerken

Een 'Common Eye' op samenwerken

Als mensen van Common Eye willen wij graag ‘samenwerken’ in al haar facetten beter doorzien. Als we nieuwe inzichten ontwikkelen,…
‘Altijd in open dialoog’

‘Altijd in open dialoog’

– INTERVIEW – Metropoolregio Eindhoven is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant. Het heeft de ambitie om op…
‘Iedereen wilde van het museum een succes maken’

‘Iedereen wilde van het museum een succes maken’

– INTERVIEW – In 2014 opende het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg haar deuren voor het publiek. In de…
Handreiking voor samenwerking in het primair onderwijs

Handreiking voor samenwerking in het primair onderwijs

Basisscholen die te kampen hebben met leerlingendaling en willen samenwerken met andere scholen in de regio, kunnen de publicatie ‘Samen aan…
Samenwerking is zoeken naar gedeelde ambities

Samenwerking is zoeken naar gedeelde ambities

Goede samenwerking wordt steeds belangrijker voor scholen. Om scholen te begeleiden bij succesvol samenwerken, werken ook VBS en adviesbureau Common…
Alliantiemanagement

Alliantiemanagement

Allianties zijn in opmars. Al geruime tijd in de private sector en nadrukkelijk steeds meer in de  publieke sector. Niet…
Het gevaar van ambiguïteit

Het gevaar van ambiguïteit

Uit de collectie ‘favoriete cartoons van Common Eyes’ is Nikki Willems aan de beurt. Ze kiest vol overtuiging voor de…
De ambtelijke professional als alliantiemanager in regionale samenwerking: een veelzijdige rol

De ambtelijke professional als alliantiemanager in regionale samenwerking: een veelzijdige rol

De publieke sector krijgt steeds meer te maken met opgaven die vragen om regionale samenwerking. Samenwerking met individuele bedrijven, instellingen…
Split loyalities

Split loyalities

Bij uitstek dé favoriete cartoon van Ruben van Wendel de Joode, een van de oprichters van Common Eye. Wat illustreert…
The Mexican stand off: van speaking naar shooting terms

The Mexican stand off: van speaking naar shooting terms

Beelden en in het bijzonder cartoons lenen zich goed om een samenwerkingssituatie treffend te duiden. Zowel bij het uitleggen van…
Investeren in dialoog, is investeren in samenwerking!

Investeren in dialoog, is investeren in samenwerking!

Als adviseur hebben wij dagelijks de eer om organisaties te helpen met samenwerken. Samenwerken met bijvoorbeeld als doel: betere zorg door patiëntgerichte samenwerking,…
Organisatie Ontwerp Atelier, Mark Nijssen

Organisatie Ontwerp Atelier, Mark Nijssen

Sommige boeken vallen niet zozeer op omdat ze een nieuw of revolutionair idee bespreken; ze vallen op door de manier…
Leren werken in netwerken

Leren werken in netwerken

Netwerken hebben de toekomst. Ze zijn een alternatief voor traditionele organisatiemodellen. Een goede manier van organiseren waarmee je in een…
Remix Strategy, Benjamin Gomes-Casseres

Remix Strategy, Benjamin Gomes-Casseres

Remix Strategy, The Three Laws of Business Combination, Benjamin Gomes-Casseres, Harvard Business Press 2015 Ben Gomes-Casseres is een pionier in…
Van verplintering naar samenwerking

Van verplintering naar samenwerking

Beroepsverenigingen steeds verder opsplitsen is goed voor de inhoud van het vak, maar niet voor de belangenbehartiging van de hele…