Search
Close this search box.

Evaluaties

In een samenwerking staat niets stil. Er is altijd beweging in- of om een samenwerking heen. Daarom is het nuttig om van tijd tot tijd in de samenwerking de vraag te stellen: ‘hoe doen we het met elkaar’? Zeker op de momenten als het even minder goed gaat, maar ook als het ogenschijnlijk juist geruisloos loopt.

Het belang van evalueren geldt voor alle vormen van samenwerking. Binnen een organisatie of in een team, voor samenwerkingsverbanden tussen organisaties en voor samenwerking in een extreem problematische setting. Samenwerken blijft nu eenmaal niet vanzelfsprekend goed gaan. Soms is er een duidelijk signaal, probleem of zelfs een conflict. Vaker is er zoveel beweging of verantwoordingsdruk binnen en buiten de samenwerking dat evalueren van de samenwerking helpt om de samenwerking te versterken. Het beleid wijzigt, er ontstaan nieuwe kansen, organisaties wijzigen, de groep deelnemers verandert, individuele deelnemers stappen uit en in de samenwerking. Vroeger of later ontstaat er altijd ‘samenwerkingsstof’ dat tot ons tot reflectie aanzet.

Een methodische blik van ‘buitenaf’ helpt het samenwerkingsverband te analyseren, om groei en succes vast te stellen, of om potentiele zwakte en frictie zichtbaar te maken. Met de blik van buitenaf, ons Common Eye op samenwerken, zorgen we voor een meervoudige analyse van de samenwerking. 

Dat kan van klein naar groot: een quick scan om als team of samenwerkingsverband met elkaar een stand op te maken, of een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van een samenwerking. Centraal in onze aanpak staat altijd dat we uitgaan van een gezamenlijk leerproces; zo kan er samen gedacht, gehandeld, gevierd en verbeterd worden. Uiteindelijk ga je met de uitkomsten zelf verder bouwen aan de samenwerking. Interesse? Neem dan contact met me op.

Wil jij eens van gedachten wisselen?

Neem dan contact op met 
Nikki Willems.