Sociaal ondernemen

Duurzame ontwikkeling wordt door velen vormgegeven. Sociaal ondernemers, goede doelen, bedrijven met maatschappelijke ambities, circulaire (burger) initiatieven, internationale hulporganisaties – overal zien we voorbeelden van allianties en partnerschappen die werken aan betekenisvolle ambities.

Bij maatschappelijke opgaven als armoede, diversiteit en klimaatverandering is samenwerken essentieel, maar verre van eenvoudig. Hoe open ben je met elkaar en welke informatie deel je als je op het ene moment samenwerkingspartners bent, en op het andere moment concurrenten (op bijvoorbeeld een aanvraag voor fondsen)? Hoe kom je tot een gedragen en betekenisvolle ambitie terwijl de strategische organisatiedoelen van samenwerkende bedrijven, sociale ondernemingen en goede doelen mijlenver uiteen liggen? Hoe verdiep je onderlinge relaties en werk je aan vertrouwen als je op heel andere locaties werkt en elkaar slechts een enkele keer persoonlijk treft?

Wij helpen u graag met deze en andere samenwerkingsvragen met betrekking tot uw partnerschap of alliantie.

Sparren over
jouw vraag?

Neem dan contact op met
Ruben van Wendel de Joode

Ruben