Search
Close this search box.

Sociaal ondernemen

Duurzame ontwikkeling wordt door velen vormgegeven. Sociaal ondernemers, goede doelen, bedrijven met maatschappelijke ambities, circulaire (burger) initiatieven, internationale hulporganisaties – overal zien we voorbeelden van allianties en partnerschappen die werken aan betekenisvolle ambities.

Bij maatschappelijke opgaven als armoede, diversiteit en klimaatverandering is samenwerken essentieel, maar verre van eenvoudig. Hoe open ben je met elkaar en welke informatie deel je als je op het ene moment samenwerkingspartners bent, en op het andere moment concurrenten (op bijvoorbeeld een aanvraag voor fondsen)? Hoe kom je tot een gedragen en betekenisvolle ambitie terwijl de strategische organisatiedoelen van samenwerkende bedrijven, sociale ondernemingen en goede doelen mijlenver uiteen liggen? Hoe verdiep je onderlinge relaties en werk je aan vertrouwen als je op heel andere locaties werkt en elkaar slechts een enkele keer persoonlijk treft?

Wij helpen u graag met deze en andere samenwerkingsvragen met betrekking tot uw partnerschap of alliantie.

Sparren over
jouw vraag?

Neem dan contact op met
Ruben van Wendel de Joode.

Relevante cases

Breed Welzijn Putten

Breed Welzijn Putten

Om inwoners in Putten op de juiste wijze te kunnen ondersteunen wilden gemeente, Actief Putten, Stimenz, Jeugd-Punt en Stichting Welzijn Putten gaan werken vanuit één gezamenlijke werkpraktijk - Breed Welzijn
ExpEx, van beweging tot stichting

ExpEx, van beweging tot stichting

Common Eye is gevraagd om ExpEx te helpen met het proces in het worden van een officiële stichting door het creëren van draagvlak bij de ExpEx projecten in de verschillende
Samenwerking rijksinspecties

Samenwerking rijksinspecties

De Inspectieraad heeft Common Eye gevraagd een essay te schrijven over de betekenis van het begrip ‘samenwerken’ voor de rijksinspecties. Aanleiding hiervoor was het veranderde veld en de behoefte, zowel
ICCO logo

ICCO

Sinds de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking verloopt de onderlinge samenwerking tussen de leden niet optimaal. De organisaties ervaren vaak dezelfde belangen, maar het blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Tijdens
SRHR alliance

Evaluatie van de SRHR alliantie

Ontwikkelingsinitiatieven worden goed gemonitord en geëvalueerd op de resultaten die zij behalen. Steeds vaker stellen samenwerkende organisaties zich daarbij de vraag: hoe goed werken wij als partners eigenlijk samen? Zo