Zoek
Sluit dit zoekvak.

Duurzame leefomgeving

De fysieke ruimte waarin wij leven, wonen en werken is meer dan een fysieke ruimte alleen. Het is een weerslag van wie wij zijn, hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij ons verhouden tot onze omgeving. Hoe we die leefomgeving invullen, is allang geen monopolie meer van de overheid. In toenemende mate spelen ook burgers, belangengroeperingen, coöperaties en ondernemingen een actieve rol in dit samenspel. Wij helpen al deze partners bij de ontwikkeling van een duurzame en betekenisvolle leefomgeving.
Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

De laatste jaren zien we dat de inrichting van de leefomgeving niet meer alleen een taak is van de overheid (lokale en landelijke overheid, waterschappen etc.). Door de ‘democratisering’ van de ruimte, waarbij bijvoorbeeld burgers en private partijen een belangrijkere stem krijgen, zien we nieuwe samenwerkingsmodellen ontstaan. Gebaseerd op een meer gelijkwaardige risicoverdeling en op het maximaal benutten van de kwaliteiten van zowel publieke als private partijen. Een spannend proces, waarin andere vormen van leiderschap worden gevraagd en gezamenlijk draagvlak het vertrekpunt is.

Evenwichtig en integer

Wij ondersteunen organisaties bij deze lastige opgaven. We ontwikkelen slimme manieren om partijen te ondersteunen bij het bepalen van de identiteit, functies en inrichting van een gebied. Onze rol? Zorgen voor een evenwichtig en integer proces, waarin partijen met soms sterk uiteenlopende belangen toch verbinding kunnen maken. Samen bepalen we de ‘spelregels’ en stellen we vast welke stappen we moeten zetten met welk resultaat. We zorgen ervoor dat er te allen tijde procesvertrouwen blijft bestaan.

Adviseur en begeleider

Onze expertise op gebied van samenwerking en ons gevoel voor de dynamiek aan een samenwerkingstafel zijn onmisbare ingrediënten tijdens dit proces. Een kansrijke samenwerking vraagt om inlevingsvermogen, maar zeker ook om duidelijkheid en doorzettingsvermogen.

In dit domein zijn we niet alleen adviseur van de samenwerking en begeleider van het proces, maar ook coach van individuele partijen in de samenwerking. We ondersteunen partners door hen op te leiden en te trainen in het ontwikkelen en vitaal houden van hun samenwerking. Regelmatig evalueren we samenwerkingsprocessen in het fysieke domein, waarbij we partners helpen vooral ook zélf hun samenwerking te wegen en te verbeteren.

Kwaliteit samenwerking zelf

Vaak zijn partijen namelijk zo gefocust op de inhoud, dat men het samenwerkingsproces vergeet. Terwijl dat zo belangrijk is. De kwaliteit van onze omgeving is namelijk een direct gevolg van de kwaliteit waarmee wij samenwerken. Het is een zoektocht naar gezamenlijke ambities en belangen, naar hoe we invulling geven aan besluitvorming, en hoe we samenwerken aan de zorg voor een duurzame leefomgeving. De kwaliteit van onze samenwerking is essentieel voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

Sparren over
jouw vraag?

Neem dan contact op met
Edwin Kaats

Relevante cases

Gebiedsontwikkeling Leusderweg in Amersfoort

Gebiedsontwikkeling Leusderweg in Amersfoort

Projectontwikkelaar Habitoo was betrokken bij de gebiedsontwikkeling rondom de Leusderweg in Amersfoort. De inspraak van gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden zorgt doorgaans voor een moeizaam proces.