Zoek
Sluit dit zoekvak.

Procesbegeleiding

Willen samenwerken is één, een samenwerking daadwerkelijk tot stand brengen is twee. Een zorgvuldig proces is noodzakelijk om gezamenlijk tot de goede samenwerkingsafspraken te komen. Wij helpen jou en je samenwerkingspartners om dit samenwerkingsproces te ontwerpen en kunnen het proces begeleiden. Zo zorgen we ervoor dat de juiste stappen doorlopen worden, de belangen van alle partijen een plek krijgen en op het goede moment de juiste mensen aan tafel zitten. In onze procesbegeleiding zoeken we altijd naar de juiste balans tussen draagvlak en daadkracht bij alle betrokken partijen.
Een goed proces voorkomt veel frustratie

Soms lopen bestaande samenwerkingsverbanden vast, houden partijen de kaarten tegen de borst en gaan de hakken in het zand. De belangen komen dan niet meer op tafel, de relatie tussen betrokkenen wordt steeds slechter en de frustratie wordt zo groot dat de samenwerking op springen staat. Het omgekeerde komen we ook veel tegen bij startende samenwerkingen, de partners aan tafel praten dan vooral in mooie vergezichten, algemeenheden en ‘juichbegrippen’. Partijen durven hun echte belangen en overwegingen echter helemaal niet te delen, waardoor er vooral gepraat en weinig gedaan wordt. Uiteindelijk leidt dit tot net zoveel frustratie bij betrokkenen.

Wij merken dat mensen vaak de oorzaak van samenwerkingsgedoe of -frustratie leggen bij onoverbrugbaar geachte belangentegenstellingen, cultuurverschillen of verschillen in doelen en strategieën. In onze praktijk merken we dat er nauwelijks onoverbrugbare tegenstellingen bestaan. De reden dat een samenwerking vast loopt is dan ook vrijwel altijd een slecht en onduidelijk samenwerkingsproces. Te vaak is het voor betrokkenen volstrekt onduidelijk in welk samenwerkingsverband ze nu eigenlijk zijn beland, wat het doel van de samenwerking is, wie met welk mandaat aan tafel zit, welke opdracht ze eigenlijk hebben en wat een succesvolle uitkomst zou kunnen zijn.

Dit soort situatie kunnen voorkomen worden door een goed ingericht en goed begeleid samenwerkingsproces, waarbij het voor alle partijen en betrokkenen duidelijk is wie, wanneer, met welke opdracht en welke verwachting met elkaar om de tafel zitten.

Een goed samenwerkingsproces bewijst zich door te doen

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van complexe samenwerkingsprocessen. Hierbij staan wij altijd tussen de betrokken partijen in en opereren als neutrale en onafhankelijke begeleider van het samenwerkingsproces. Ons uitgangspunt is dat een goede samenwerking pas ontstaat door het in de praktijk te doen, dat betekent dat we juist in het samenwerkingsproces veel tijd nemen voor het samen doen, het gezamenlijk gesprek, de gezamenlijke actie en dat met heldere kaders en duidelijke spelregels. 

Wanneer wij de regie van het samenwerkingsproces op ons nemen, ontwerpen we een samenwerkingsproces met de volgende kenmerken:

  • focus op het definiëren van de opgave die partijen gezamenlijk hebben
  • inzicht in de echte belangen van betrokkenen
  • balans tussen daadkracht van de samenwerking en draagvlak bij achterbannen
  • gezamenlijk feitenonderzoek over die onderwerpen waarop opinies verschillen.
  • investeren in een open en transparante relatie tussen betrokkenen.
Methodisch en praktisch

In onze procesbegeleiding werken we met een gezamenlijke ‘bril’ voor alle betrokkenen, in combinatie met een heldere methodische aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat een methodische aanpak die zich in de praktijk heeft bewezen, helpt om duidelijkheid en transparantie te creëren waardoor partners weten waar zij aan toe zijn. Er is houvast en richting. Tegelijkertijd is een methode slechts een middel om vooral aan de slag te gaan en concrete doelen te realiseren. Daarvoor is een gezamenlijke ‘bril’ nodig, waardoor de betrokkenen bij de samenwerking op eenzelfde manier en met eenzelfde taal naar de samenwerking kijken en erover spreken.

Wil jij hierover verder praten?

Neem dan contact op met
Robin Bremekamp.