Search
Close this search box.

Coaching & Conflictbegeleiding

Samenwerken kan enorm inspireren, maar doet tegelijk een fors beroep op persoonlijke vaardigheden van mensen, hun mentale weerbaarheid en het onderlinge oplossingsvermogen. Common Eye biedt met een viertal diensten ondersteuning in dergelijke uitdagingen bij samenwerken. We onderscheiden individuele coaching, teamcoaching, mentoring en conflictbegeleiding. Met deze vormen van ondersteuning helpen we jou, samenwerkende teams of partijen die er met elkaar niet goed uitkomen. Samen ontrafelen we complexe vraagstellingen en onderzoeken wat er nodig is om effectiever te functioneren in samenwerkingsverbanden.

Individuele coaching

Jouw persoonlijke vraagstelling bij samenwerken staat centraal.

Bij een coaching traject gaan we gezamenlijk op pad om jouw persoonlijke uitdaging te verkennen en je op weg te helpen bij het herkennen en aanpakken van hindernissen. Hoe kan je jouw persoonlijke impact in een organisatie, netwerk of samenwerkingsverband vergroten? Welke inzichten en vaardigheden bieden je houvast om beter en steviger te kunnen acteren in verschillende samenwerkingssituaties? Wij hanteren een persoonlijke aanpak; wat helpt jóu verder?

Teamcoaching

Jullie team wil effectief aan de slag met het samenwerkingsvraagstuk.

In veel samenwerkingsverbanden zijn teams van bestuurders, directie of managers verantwoordelijk voor de samenwerking. Zij hebben samen de ingewikkelde taak om over de grenzen van de eigen organisatie, met ieder zijn eigen belangen, succesvol met elkaar samen te werken. Vaak is in deze teams (een verstoorde) groepsdynamiek en onderstroom voelbaar, het schuurt onderling. We helpen deze teams effectief te zijn in hun samenwerkingsopgave. Door niet alleen te werken aan de inhoudelijke doelstellingen, maar ook de effectiviteit van de groep daarin te betrekken.

Mentoring

Je worsteling met een specifieke samenwerkingsgopgave staat centraal.

Bij mentoring gaan we met jou op zoek naar de beste handelswijze in een specifieke samenwerkingsopgave. We verkennen de opgave zelf, jouw rol daarbij en jouw persoonlijke mogelijkheden om een goede stap te zetten of een doorbraak te realiseren. Onze bijdrage is gericht het versterken van jouw vaardigheden, en we brengen daarbij ook onze ervaring en expertise op gebied van samenwerking mee. Ons gesprek leidt soms tot een advies, een expertopinie of een analyse die jou aanknopingspunten geeft voor vervolg. Niet altijd is op voorhand al duidelijk wat nu de best passende vorm is. We denken dan graag met je mee op basis van je vraagstelling en de combinatie met de best passende mentor aan onze kant.

Conflictbegeleiding

Jullie komen er in de spanning of het conflict over de samenwerking niet uit.

Samenwerken staat voor veel mensen synoniem voor iets positiefs. Uitdagend misschien, maar bovenal iets wat perspectief biedt. Soms ligt het alleen net wat anders, bijvoorbeeld als je in een negatieve dynamiek terechtkomt, er onenigheid is, of zelfs een conflict dreigt. Dat klinkt niet als een aantrekkelijke situatie, maar conflict is soms noodzakelijk om samen verder te komen. Het goed omgaan met conflicten kan zelfs een positief effect hebben op de samenwerking. Immers, ‘zonder wrijving geen glans’. Wij helpen graag in dat gesprek. Dat kan door het begeleiden van gesprekken aan de hand van een mediation-achtige aanpak, dan wel een officiële mediation. Het kan ook door individuele partijbegeleiding waarbij we jou als partij verder helpen met dit vraagstuk.