Skip to content

Cases

Common Eye heeft in de loop der jaren veel partijen geadviseerd en begeleid en was betrokken bij een breed palet aan samenwerkingsvraagstukken. Denk aan strategische partnerships, allianties, de ontwikkeling van shared service centra, organisaties samenwerkingsvaardiger maken, ketensamenwerking en netwerken. Enkele cases uitgelicht:
Leergang Samenwerken voor de Metropoolregio Eindhoven

Leergang Samenwerken voor de Metropoolregio Eindhoven

Common Eye ontwikkelde een leergang op maat voor de medewerkers van de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven.
Samenwerken aan maatschappelijke opgaven in Flevoland

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven in Flevoland

Onder de noemer van Ruimte voor Initiatief wil de provincie haar bestuursstijl ontwikkelen om gezamenlijk ambities waar te maken. Common…
Zelf aan de slag

Zelf aan de slag

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de in gang gezette samenwerkingen goed blijven functioneren?’ Dat is de vraag waarmee Platform…
Evaluatie van de SRHR alliantie

Evaluatie van de SRHR alliantie

Ontwikkelingsinitiatieven worden goed gemonitord en geëvalueerd op de resultaten die zij behalen. Steeds vaker stellen samenwerkende organisaties zich daarbij de…
Ambtelijke fusie gemeenten

Ambtelijke fusie gemeenten

Sinds januari 2015 is het ambtelijk apparaat van de kleine gemeente Oudewater overgegaan naar de grotere gemeente Woerden. Deze ambtelijke…
Gebiedsontwikkeling Leusderweg in Amersfoort

Gebiedsontwikkeling Leusderweg in Amersfoort

Projectontwikkelaar Habitoo was betrokken bij de gebiedsontwikkeling rondom de Leusderweg in Amersfoort. De inspraak van gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden…
De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

In het huidige zorglandschap is de scheiding tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) vaak nog groot. Ook…
Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Met de landelijke invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wilde de overheid dat elk kind passend onderwijs ontvangt,…
Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zwengelde het vraagstuk aan: alle drie de ziekenhuizen voerden hoog complexe laag volume MDL (slokdarm-, lever- maag-…
Samenwerking rijksinspecties

Samenwerking rijksinspecties

De Inspectieraad heeft Common Eye gevraagd een essay te schrijven over de betekenis van het begrip ‘samenwerken’ voor de rijksinspecties.…