Skip to content

Cases

Common Eye heeft in de loop der jaren veel partijen geadviseerd en begeleid en was betrokken bij een breed palet aan samenwerkingsvraagstukken. Denk aan strategische partnerships, allianties, de ontwikkeling van shared service centra, organisaties samenwerkingsvaardiger maken, ketensamenwerking en netwerken. Enkele cases uitgelicht:
Doorontwikkeling van het kwaliteitsnetwerk mbo

Doorontwikkeling van het kwaliteitsnetwerk mbo

Common Eye is gevraagd te helpen met het doorontwikkelen van het kwaliteitsnetwerk mbo, hierbij adviseerden wij over de aanpak en…
Samenwerkingsassessment in de aanbesteding van Bouwteam Bruggen Oranje Loper voor de gemeente Amsterdam

Samenwerkingsassessment in de aanbesteding van Bouwteam Bruggen Oranje Loper voor de gemeente Amsterdam

Het ontwikkelen en uitvoeren van het samenwerkingsassessment was een samenwerking tussen Common Eye en de gemeente Amsterdam.
Positionering en identiteitsontwikkeling voor een onderdeel van de Erasmus Universiteit

Positionering en identiteitsontwikkeling voor een onderdeel van de Erasmus Universiteit

Common Eye is gevraagd het Corporate Communication Center te ondersteunen bij het ontwikkelen van een kansrijke positioneringsstrategie.
IPE: Samenwerken in de praktijk leren door samenwerken in de opleiding

IPE: Samenwerken in de praktijk leren door samenwerken in de opleiding

Voor de doorontwikkeling van Interprofessionele Educatie heeft Common Eye vanuit samenwerkingsperspectief met dit vraagstuk geholpen.
Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

De vraag aan Common Eye: ‘Hoe gaan wij als twee ROC’s samenwerken aan één technische propositie in de regio Rijnmond?
Steeds meer aandacht voor 'de zachte kant’

Steeds meer aandacht voor 'de zachte kant’

Common Eye heeft Heijmans geholpen met de ontwikkeling van BASS: Bewust Aandacht voor een Succesvolle Samenwerking.
Leergang Samenwerken voor de Metropoolregio Eindhoven

Leergang Samenwerken voor de Metropoolregio Eindhoven

Common Eye ontwikkelde een leergang op maat voor de medewerkers van de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven.
Samenwerken aan maatschappelijke opgaven in Flevoland

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven in Flevoland

Onder de noemer van Ruimte voor Initiatief wil de provincie haar bestuursstijl ontwikkelen om gezamenlijk ambities waar te maken. Common…
Zelf aan de slag

Zelf aan de slag

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de in gang gezette samenwerkingen goed blijven functioneren?’ Dat is de vraag waarmee Platform…
Evaluatie van de SRHR alliantie

Evaluatie van de SRHR alliantie

Ontwikkelingsinitiatieven worden goed gemonitord en geëvalueerd op de resultaten die zij behalen. Steeds vaker stellen samenwerkende organisaties zich daarbij de…