Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderwijs

Samenwerken is niet meer weg te denken in het onderwijs. Om kansen te grijpen en de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden hebben scholen elkaar en andere partners nodig. Common Eye begeleidt en adviseert onderwijsinstellingen bij hun samenwerking: van po tot wo.

Zorgen voor een goede aansluiting tussen aanleverend en vervolgonderwijs, kennisdeling en -ontwikkeling in netwerken van leraren of schoolleiders, op een goede manier invulling geven aan passend onderwijs, bundelen van krachten bij bedrijfsvoering, regionale strategische personeelsplanning. Samenwerking vormt een rode draad door veel grote onderwijsvraagstukken en uitdagingen. Zowel binnen teams, tussen afdelingen en vestigingen, als tussen scholen.

Common Eye ondersteunt, begeleidt en adviseert onderwijsinstellingen om de opbrengsten van samenwerking zo optimaal mogelijk te maken. Dat doen we op allerlei manieren. Zo begeleiden we (zelf)evaluaties van scholen die met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld rondom passend onderwijs. We adviseren scholen bij hun gezamenlijke organisatie- of bedrijfsvoeringsvraagstukken en begeleiden onderwijsnetwerken bij hun doorontwikkeling. En we geven trainingen, workshops en sessies over onderwerpen als samenwerken, netwerken en netwerkleiderschap.

Wil je weten wat Common Eye voor jouw samenwerking kan betekenen?

Sparren over
jouw vraag?

Neem dan contact op met
Matthijs Hemink.

Relevante cases

Onderwijsnetwerken

Leidse onderwijsnetwerken

Bij bestuurders in de regio Leiden speelde de behoefte om meer overzicht te creëren: welke activiteiten vallen er onder onderwijsnetwerken, zijn er mogelijk overlappende projecten, en hoe kunnen we het
PO-raad

Bovenbestuurlijke netwerken primair onderwijs

Steeds meer besturen in het primair onderwijs verenigen zich in regionale en landelijke netwerken. De PO-Raad ziet veel potentie in deze vorm van samenwerken. In deze casus lees je meer
Doorontwikkeling van het kwaliteitsnetwerk mbo

Doorontwikkeling van het kwaliteitsnetwerk mbo

Common Eye is gevraagd te helpen met het doorontwikkelen van het kwaliteitsnetwerk mbo, hierbij adviseerden wij over de aanpak en uiteindelijke organisatie van het netwerk.
Erasmus Universiteit Rotterdam

Positionering en identiteitsontwikkeling voor een onderdeel van de Erasmus Universiteit

Common Eye is gevraagd het Corporate Communication Center te ondersteunen bij het ontwikkelen van een kansrijke positioneringsstrategie.
Hogeschool van Amsterdam

IPE: Samenwerken in de praktijk leren door samenwerken in de opleiding

Voor de doorontwikkeling van Interprofessionele Educatie heeft Common Eye vanuit samenwerkingsperspectief met dit vraagstuk geholpen.
Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

De vraag aan Common Eye: ‘Hoe gaan wij als twee ROC’s samenwerken aan één technische propositie in de regio Rijnmond?
Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Met de landelijke invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wilde de overheid dat elk kind passend onderwijs ontvangt, zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs. Daarop organiseerden negentig basisscholen
Zelf aan de slag - Platform bèta techniek

Zelf aan de slag

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de in gang gezette samenwerkingen goed blijven functioneren?’ Dat is de vraag waarmee Platform Bèta Techniek in 2017 aanklopt bij Common Eye.