Onderwijs

Samenwerken is niet meer weg te denken in het onderwijs. Om kansen te grijpen en de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden hebben scholen elkaar en andere partners nodig. Common Eye begeleidt en adviseert onderwijsinstellingen bij hun samenwerking: van po tot wo.

Zorgen voor een goede aansluiting tussen aanleverend en vervolgonderwijs, kennisdeling en -ontwikkeling in netwerken van leraren of schoolleiders, op een goede manier invulling geven aan passend onderwijs, bundelen van krachten bij bedrijfsvoering, regionale strategische personeelsplanning. Samenwerking vormt een rode draad door veel grote onderwijsvraagstukken en uitdagingen. Zowel binnen teams, tussen afdelingen en vestigingen, als tussen scholen.

Common Eye ondersteunt, begeleidt en adviseert onderwijsinstellingen om de opbrengsten van samenwerking zo optimaal mogelijk te maken. Dat doen we op allerlei manieren. Zo begeleiden we (zelf)evaluaties van scholen die met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld rondom passend onderwijs. We adviseren scholen bij hun gezamenlijke organisatie- of bedrijfsvoeringsvraagstukken en begeleiden onderwijsnetwerken bij hun doorontwikkeling. En we geven trainingen, workshops en sessies over onderwerpen als samenwerken, netwerken en netwerkleiderschap.

Weten wat Common Eye voor jouw samenwerking zou kunnen betekenen? Neem contact op.

Sparren over
jouw vraag?

Neem dan contact op met
Esther Klaster

Esther Klaster

Relevante cases

Zelf aan de slag

Zelf aan de slag

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de in gang gezette samenwerkingen goed blijven functioneren?’ Dat is de vraag waarmee Platform…
Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Met de landelijke invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wilde de overheid dat elk kind passend onderwijs ontvangt,…