Search
Close this search box.

Leren werken in netwerken

Netwerken hebben de toekomst. Ze zijn een alternatief voor traditionele organisatiemodellen. Een goede manier van organiseren waarmee je in een dynamische economie dingen tot stand brengt. Netwerken leiden echter ook tot begripsverwarring en een aantal hardnekkige organiseerproblemen. Een pleidooi voor een nuchtere benadering van netwerken – inclusief een instrument dat helpt bij het vormen van vitale netwerken.

De beeldvorming rond netwerken is dat ze zich niet laten organiseren maar zichzelf organiseren. Netwerken zijn natuurlijk niet zomaar maakbaar, zeggen Edwin Kaats, Wilfrid Opheij, Nikki Willems en Ruben van Wendel de Joode, een groep collega’s van Common Eye. Verschillende interpretaties, de confrontatie van belangen, afhankelijkheid van afspraken, persoonlijke voorkeuren en relationele fit zijn daar oorzaak en bewijs van. Netwerken komen echter in een grote verscheidenheid voor – van zelforganiserend tot zeer georganiseerd. In alle gevallen is er de mogelijkheid om netwerken te beïnvloeden, te organiseren en soms zelfs te ontwerpen. Netwerken laten zich dus wel tot op enige hoogte vormen.

Meer lezen? Op de pagina Artikelen treft u het complete artikel uit Management Executive nr. 4 2015, en meer publicaties van onze hand.