Search
Close this search box.

Joost Smit

Met de kwaliteit van samenwerken houd ik mij al jaren met veel plezier bezig. De afgelopen jaren als bestuurder en toezichthouder in de ouderenzorg, GGZ en eerste lijn en nu als adviseur. Samenwerken gaat meestal plezierig en constructief. Soms gaat het minder goed en dan wordt het snel ingewikkeld.
Hoe komt dat dan? Gaat het over belangen of doelen, intermenselijke verhoudingen met irritaties die vaak niet uitgesproken worden of de manier waarop de samenwerking georganiseerd is? Of voegt de samenwerking eigenlijk niet meer zoveel toe? Het achterhalen van de oorzaak waarom een samenwerking niet goed loopt en daarmee ideeën krijgen voor mogelijke oplossingen, is niet eenvoudig.

Samen iets bereiken

Het leuke van samenwerken is om samen iets te bereiken. Samen kan op allerlei manieren: één op één, samen in een managementteam, samen met de ondernemingsraad en de cliëntenraad, samen met andere divisies, samen met ketenpartners, financiers en gemeenten. Samen. Voor mij wordt het echt interessant als er een concreet vraagstuk is; een probleem dat je niet met één organisatie kunt oplossen. Zoals de doorstroom van ziekenhuis naar de GRZ, een gemeenschappelijk nummer voor de acute opnames of feitelijke vormgeving van het Integraal Zorg Akkoord.

De oplossingen bij samenwerkingsproblemen onderzoek ik graag samen met de deelnemers met oog voor de betrokkenen, hun doelen en belangen en de wijze van organiseren. En met aandacht voor de opbrengst die de samenwerking voor hen en hun organisaties moet opleveren. Want uiteindelijk gaat het altijd om wat een samenwerking kwantitatief en/of kwalitatief oplevert. Wat het oplevert voor de aangesloten organisaties en voor de maatschappelijke opdracht. Op de korte termijn en als onderdeel van de langetermijnplannen.

Samen verder verkennen?

Joost Smit Common Eye