Search
Close this search box.

Niels Koperberg

"Ik geloof sterk dat een succesvolle samenwerking gebaseerd is op openheid, eerlijkheid en respectvolle interactie. Het vergt moed om het eerlijke gesprek met elkaar te voeren. Ik sta graag klaar om daarbij te ondersteunen, adviseren en coachen."

Nieuwsgierigheid als sleutel tot succes

“Elke samenwerking is uniek en elke samenwerking heeft iets anders nodig om succesvol te zijn. Als adviseur kan ik op voorhand geen kant-en-klare oplossing bieden voor een samenwerkingsvraagstuk. Mijn nieuwsgierigheid, het vermogen om de juiste vragen te stellen en te luisteren zonder oordeel, stellen me in staat mensen te helpen om samen vooruitgang te boeken. De context waarin het vraagstuk zich afspeelt en de diversiteit aan partners en perspectieven fascineren me telkens weer. Het is een boeiend proces dat me motiveert om voortdurend te blijven leren en groeien.”

Bruggen slaan tussen domeinen

“Met meer dan zeven jaar ervaring in de infrastructuur ben ik begonnen in een technische rol. Daarna ben ik me gaan toeleggen op het adviseren van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Vervolgens heb ik mij ontwikkeld op individuele coaching en teamcoaching. Mijn interesse strekt zich uit van het fysieke domein tot het sociaal domein, onderwijs en de zorgsector. Hoewel de basis van samenwerken universeel is, geloof ik dat sectoren veel van elkaar kunnen leren. Zeker ook omdat maatschappelijke vraagstukken steeds vaker vragen om een integrale benadering. Daarom vind ik het boeiend en inspirerend om in verschillende sectoren te werken.”

De moed om te verbinden

“Gedurende het samenwerkingsproces groeien partners naar elkaar toe of drijven ze uit elkaar. Een van de meest waardevolle manieren om naar elkaar toe te groeien, is door het voeren van het open en eerlijke gesprek. Tegelijkertijd begrijp ik dat dit spannend is en moed vergt. Durf je je kwetsbaar op te stellen? Deel jij open en eerlijk je belangen? Kan je jouw oordelen en handelen uitstellen? Maak je gemaakte fouten bespreekbaar? Spreek je elkaar aan op ongewenst gedrag? Ik begeleid en faciliteer partners om vanuit verbinding met elkaar het gesprek te voeren.”

Coaching: van vraagstuk naar doorbraak

“Naast advies en procesbegeleiding, verzorg ik ook individuele coachingstrajecten op maat. Het geeft mij voldoening om deel te mogen uitmaken van de stappen die mensen op persoonlijk vlak durven te zetten. De sessies staan in het teken van reflecteren, leren, experimenteren, vallen, opstaan en successen vieren. Veelal zie ik coachees binnen 4-6 maanden zichtbare stappen zetten richting hun doel.”

Samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers

“De bouwsector kenmerkt zich door complexe maatschappelijke uitdagingen en boeiende samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgever en -nemer. Het contract, wat vaak voorafgaand aan de samenwerking wordt opgesteld vanwege de grote belangen, heeft veel invloed op de vorm en mate waarin opdrachtgever en -nemer met elkaar omgaan en samenwerken. Hoewel het reflex vaak is om direct aan de slag te gaan met het goed organiseren van een project(team), schenken we regelmatig te weinig tijd en prioriteit aan het creëren van een gemeenschappelijke taal, het delen van elkaars ambitie en het bespreken van de gemeenschappelijke en organisatiebelangen. Ik adviseer en coach opdrachtgevers en opdrachtnemers graag om tot een goede samenwerking te komen.”

Wil je een kop koffie drinken?

Niels Koperberg Common Eye