Rik Weeting

Met een brede achtergrond in onderwijs, curriculumontwikkeling, bedrijfswetenschappen en theater, voegt Rik Weeting een nieuwe dynamiek toe aan het team. Zijn ervaring in en kennis over de onderwijssector zet hij bij voorkeur in voor samenwerkingsvragen in het onderwijs, zoals de vorming van onderwijsregio’s. Maar de stap naar Common Eye is voor hem ook een stap naar andere sectoren, zoals het sociaal domein.

Zijn rijke ervaring als procesregisseur, docent, theatermaker en trainingsacteur kleurt zijn perspectief op de dynamiek van menselijke interactie en samenwerking. “In samenwerken is gedoe onvermijdelijk. Wij hebben vaak de neiging het gedoe te spannend en beladen te maken. Mijn ervaring als theatermaker en trainingsacteur zet ik graag in om het luchtig te houden en te zoeken naar verrassende en creatieve oplossingen, zonder het hittepunt uit de weg te gaan.”

Rik is een enthousiaste dagvoorzitter, waarbij hij evenementen en bijeenkomsten verrijkt met zijn theatrale flair en creatieve benadering. Als geen ander weet hij hoe het spel van menselijke interactie en communicatie een centrale rol speelt in het succes van iedere bijeenkomst. In zijn bijeenkomsten zal je geen ‘losstaande energizers’ tegenkomen. “Wanneer je een energizer in je programma denkt nodig te hebben, is het verstandig om nog eens goed te kijken naar de opbouw van je bijeenkomst. Ik denk graag mee hoe met een afwisselend programma, waarin interactie centraal staat, voor voldoende energie kan zorgen.”

Als theatermaker houdt Rik zich altijd bezig met het creëren en vertellen van verhalen. Deze kennis en ervaring zet hij graag in bij zijn werk als adviseur en procesbegeleider. “Een geslaagde samenwerking start met een gedeelde ambitie, een gezamenlijk verhaal van de betrokken organisaties. Een goed narratief verbindt en geeft richting. Voor het creatieve proces om tot dit gezamenlijke verhaal te komen maak ik gebruik van verschillende werkvormen, waarbij ik naast bestuurders of directieleden ook andere direct betrokkenen het podium geef. Natuurlijk in overleg met en in het belang van de opdrachtgever.”

Kan ik met je meedenken?

Rik Weeting van Common Eye theatermaker en samenwerken.