Search
Close this search box.

Hannah Boven

De opgaves in de gezondheidszorg zijn talrijk, maar om tot een voor alle partijen passende oplossing te komen, blijkt vaak bijzonder lastig. Hannah heeft ervaren dat programma- en projectmanagement alleen succesvol is wanneer je alle betrokkenen aan de opgave weet te binden. Daarom ontwerpt ze ieder programma samen met haar opdrachtgevers en de betrokken medewerkers, zodat ieders belangen en ambitie een plaats heeft in het programma.

Haar hart en focus liggen in de gezondheidszorg. De grote gevolgen van de decentralisatie van zorgtaken vragen om een andere houding van mensen, nieuwe samenwerkingsverbanden en een andere wijze van organiseren. Dit zijn de vraagstukken waar samenwerken en programma- en projectmanagement samenkomen en de combinatie behulpzaam is voor de meest complexe klantvragen. Bij het begeleiden van complexe samenwerkingsvraagstukken werken wij geregeld samen.

Meer over Hannah Boven leest u hier.

Hannah Boven