Search
Close this search box.

Renee Linck

Renee Linck is bestuurskundige en zelfstandig organisatieadviseur met wie wij vaak samenwerken. Zij richt zich samenwerkingsvraagstukken binnen en tussen organisaties in het veiligheids- en zorgdomein en kent hun complexe (bestuurlijke) omgeving. Maatschappelijke vraagstukken kunnen vaak alleen maar met inzet van verschillende partijen worden aangepakt en daaraan levert zij graag haar bijdrage. Wij werken graag met haar samen vanwege haar marktkennis en bestuurskundige expertise.

Meer over Renee Linck leest u hier.

Renee Linck