Search
Close this search box.

Rosi Dhaenens

Rosi Dhaenens is collaboratologist en klinisch psycholoog en ruim twintig jaar actief als organisatie ontwikkelaar, docent en coach. Ze doceert strategie aan de Business School Nederland en de Coöperatiefabriek. Enkele jaren geleden heeft ze haar organisatieadviesbureau vaarwel gezegd en is ze Collabó gestart.

In die hoedanigheid is ze internationaal actief op het terrein van meerpartijensamenwerking. Ze doceert zowel op het vlak van strategisch samenwerken als op hetgeen ‘op en onder de tafel gebeurt.’ In het weer op de rit krijgen van taaie en conflictueuze samenwerkingsverbanden boekt ze uitzonderlijke resultaten. Wij zoeken Rosi op als we extra belang hechten aan een betekenisgevend proces en goed persoonlijk samenwerken. Haar gevoel voor wat er ‘op en onder de tafel’ gebeurt, geeft een extra dimensie aan onze advisering.

Meer over Rosi Dhaenens leest u hier.

Rosi Dhaenens