Search
Close this search box.

Op zoek naar een gedeelde ambitie

We weten dat het ontwikkelen van een gedeelde ambitie een van de meest belangrijke condities is voor een kansrijke samenwerking. In het begin is die gedeelde ambitie er nog niet. Ze zal zich tijdens het proces ontwikkelen. Het is de kunst om in een samenwerkingsproces deze gedeelde ambitie steeds beter vorm te geven, te verduidelijken en praktisch te maken.

Deze content komt uit het boek ‘Samenwerken: van idee naar afspraak’ van Common Eye adviseur Wilfrid Opheij en Tim Dees.
Het boek is hier te bestellen.

Wat is een gedeelde ambitie?

Ambitie is de rode draad in de samenwerking. De betekenis van ambitie verandert gedurende het samenwerkingsproces. In het begin is het echt samen zoeken. Als deze zoektocht leidt tot een gemeenschappelijke basis, dan wordt de ambitie de verbinder. Vervolgens gaat het erom de ambitie te vertalen naar goede afspraken. Op basis van die afspraken ga je echt samen aan de slag. De ambitie zorgt er dan voor dat de klus die je samen oppakt helder is. En tot slot is de ambitie het referentiepunt tijdens de fase van het uitvoeren en vernieuwen.

In de gedeelde ambitie beschrijven de partners hoe zij overeenstemming hebben bereikt over de perceptie van het gezamenlijke vraagstuk, de duurzame oplossing, waardevolle kansen en de beoogde vorm van de samenwerking. In deze ambitie moeten alle partijen zich herkennen.

Gedeelde ambitie ontdekken: het brengen-halen-gesprek

Het zogenoemde brengen-halen-gesprek is wezenlijk in de zoektocht naar de gedeelde ambitie. Je gaat rond de tafel en voert een open en oprecht geïnteresseerd gesprek waarin vier kernvragen centraal staan.

  1. Hoe kijkt ieder van de partners naar ‘het gezamenlijke’?
  2. Wat is voor ieder van de partners het zakelijke en persoonlijke belang, en wat zien zij als het gezamenlijke belang?
  3. Wat heeft iedereen te brengen en te halen?
  4. Welke spannende punten of issues zien zij die snel opgelost moeten worden?

Door elkaar hierover in een open dialoog te bevragen, krijgt de samenwerking meer perspectief.

Wil je meer weten over de stappen die je moet volgen bij de zoektocht naar een gedeelde ambitie? 

In het boek ‘Samenwerken: van idee naar afspraak’ van adviseur Wilfrid Opheij en Tim Dees geven zij hun visie op het starten van een samenwerkingsverband en bieden zij handvatten voor het opzetten van een samenwerking middels werkbladen.

Wilfrid Opheij