Zoek
Sluit dit zoekvak.

Boeken

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Hoe werk je effectief samen aan maatschappelijk vraagstukken? ‘Samenwerken aan maatschappelijke opgaven’ biedt inzichten en handelingsperspectief voor beleidsmakers, netwerkmanagers en bestuurders die beweging en gezamenlijk handelen voor elkaar willen krijgen. Met vele aanknopingspunten om aan opgaven samen te werken.
Lees meer

Leren samenwerken

Leren samenwerken

Samenwerkingsrelaties tussen mensen en organisaties zijn de complexe vraagstukken van deze tijd en voor de toekomst van elke organisatie van groot belang. ‘Leren samenwerken’ helpt om voorwaarden te creëren om samenwerkingen kansrijker te maken. Een onmisbare gereedschapskist met voorbeelden, inzichten, concepten en handvatten. Een geheel herziene editie van het Managementboek van het Jaar 2013.
Lees meer

Spelen
met samenwerken

Spelen
met samenwerken

In dit boek ‘Spelen met samenwerken’ maak je kennis met 21 korte samenwerkingsspellen die je kunt inzetten in de werksituatie. Ze zijn ontwikkeld voor mensen die zelf in samenwerkingen acteren: voor professionals, managers en bestuurders. Maar ook voor procesbegeleiders, projectleiders, trainers en coaches die vanuit een begeleidende rol bij samenwerkingen betrokken zijn.
Lees meer

Samenwerken -
van idee naar afspraak

Samenwerken -
van idee naar afspraak

Samenwerken, dat doen we toch allemaal? Als het om écht ingewikkelde vraagstukken gaat, dan kan niemand die alleen oplossen. Voor die vragen, kansen of ideeën moet je wel samenwerken over organisatiegrenzen, over disciplines, over sectoren heen. Dat lijkt vanzelfsprekend en eenvoudig. De praktijk is echter weerbarstig.
Lees meer

Organiseren in en
met netwerken

Organiseren in en
met netwerken

Veel mensen spreken over netwerken in termen van ‘zelforganisatie’ of ‘zwermen’, die zich niet laten organiseren. Nikki Willems, Renee Linck en Edwin Kaats laten zien dat netwerken wel degelijk zijn te organiseren. Op basis van hun ervaringen in en met netwerken als procesbegeleider, adviseur en deelnemer geven ze handvatten om effectiever te werken in én met netwerken.
Lees meer

Leren samenwerken tussen organisaties

Leren samenwerken tussen organisaties

Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als u een rol speelt in een samenwerkingsverband blijken er heel andere regels en logica aan de orde te zijn. Dit boek helpt om deze regels en logica te doorzien.
Lees meer

Creating conditions
for promising
collaboration

Creating conditions
for promising
collaboration

This publication focuses on the conditions for promising collaboration. Collaboration is becoming a dominant instrument in today’s economy and society and manifests itself in many shapes and forms. It is a challenging instrument which still isn’t very well understood and poses the business community in front of a number of challenging dilemma’s.
Lees meer

Eerste hulp bij
samenwerken

Eerste hulp bij
samenwerken

Een succesvolle samenwerking vereist moed. Soms moet je het lef hebben om een deel van je eigen autonomie op te geven om een oplossing te bereiken die gunstig is voor alle betrokken partijen. Op deze manier haalt iedere partij iets uit een samenwerking. Dit boek geeft een overzicht van de 40 samenwerkingsmodellen die praktisch toepasbaar zijn.
Lees meer

Nieuwerwets
organiseren

Nieuwerwets
organiseren

Dit boek is het resultaat van een exploratieve studie over de periode van een jaar in Nederland en daarbuiten. Aan de hand van een groot aantal interviews bij ‘nieuwe’ organisaties zijn zes organisatievormen geïdentificeerd: loslaten, protocolleren, cultiveren, parallel schakelen, verbinden en virtualiseren.
Lees meer

Bestuurders zijn
van betekenis

Bestuurders zijn
van betekenis

Dit boek geeft inzicht in de overwegingen en het repertoire van bestuurders in samenwerkingsverbanden. Het is zowel interessant voor de lezer die geïnteresseerd is in de wetenschappelijke inzichten op dit gebied als de lezer die op zoek is naar praktijkverhalen van en over bestuurders.
Lees meer

Organiseren
tussen organisaties

Organiseren
tussen organisaties

Groepsvorming, alternatieve samenwerkingsvormen en samenwerkingsvaardigheid ¬ staan als kernthema‘s voor bestuurders, managers en professionals centraal in dit boek. De auteurs raakten gefascineerd door vraagstukken waar zij bij betrokken raakten op het gebied van samenwerking en zijn op zoek gegaan naar literatuur én best practices, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.
Lees meer