Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ambtelijke fusie gemeenten

Samenwerkende organisaties

Gemeente Oudewater en gemeente Woerden.

Vraagstuk

Hoe om te gaan met een vraagstuk dat politiek best gevoelig ligt? Sinds januari 2015 is het ambtelijk apparaat van de kleine gemeente Oudewater overgegaan naar de grotere gemeente Woerden. Een spannende fusie waarbij best nog wat argwaan over het onbekende naar boven kwam. Deze ambtelijke fusie is vastgelegd in een zogeheten Dienstverleningsovereenkomst (DVO), waarbij de gemeente Oudewater als opdrachtgever fungeert en de gemeente Woerden als opdrachtnemer. Na de eerste hobbelige jaren wil de gemeenteraad van Oudewater graag inzicht in de tevredenheid van de partners over de DVO. Klopt de DVO wel zoals deze is opgesteld?

Oplossing

Een uitdagende, maar ook interessante vraag. Vanzelfsprekend heeft Common Eye vanuit samenwerkingsperspectief naar dit vraagstuk gekeken. Hoe is er in de praktijk samengewerkt tussen ambtenaren, burgers, raad en college van beide gemeenten? Om dat te onderzoeken heeft Common Eye zowel groepsinterviews met de raad van Oudewater als individuele interviews met alle betrokkenen gehouden. Daarnaast heeft het adviesbureau een bewonersenquête afgenomen. Hoe tevreden zijn burgers over de dienstverlening van de gemeenten na de fusie? Dat alles resulteert in een rapport met een aantal krachtige conclusies en aanbevelingen. Welke?

Oplevering

Na het onderzoek blijkt dat er eigenlijk niet zoveel mis is met de opgestelde DVO. De frictie tussen de twee gemeenten komt vooral voort uit een samenspel van relationele en inhoudelijke factoren die elkaar steeds (negatief) beïnvloedden. De raad van Oudewater geeft naar aanleiding van de uitkomsten aan ook kritisch naar zijn eigen rol te willen kijken. Dat is wellicht de grootste winst: het rapport van Common Eye zorgt voor meer nuance en bereidheid van beide gemeenten om hierover met elkaar open het gesprek te willen voeren. Een van de aanbevelingen is om als raad onder leiding een procesbegeleider opnieuw te kijken naar de kaders die de raad van Oudewater het college wil meegeven voor de samenwerking. Dit advies is ter harte genomen. Common Eye werd gevraagd om ook dat gesprek te begeleiden.

Reactie Pieter Verhoeve, burgemeester Oudewater

“Er lag een ingewikkelde politieke opgave en ik vind het knap dat de adviseurs van Common Eye in zo’n korte tijd het vertrouwen hebben weten winnen van vriend én vijand. Dat deden ze op een heel open, daadkrachtige en diplomatieke manier. Daarnaast vond ik het bijzonder dat ze zich onafhankelijk op durfden te stellen: al snel bleek het niet om de beginvraag ‘klopt de DVO wel zoals deze is opgesteld’ te gaan, maar om onderliggende oorzaken. Door de vinger op de zere plek te leggen en mensen een spiegel voor te houden, zijn mede daardoor de onderlinge verhoudingen substantieel verbeterd. Het rapport heeft rust gebracht in de discussie en daar zijn we heel blij mee.”

Betrokken adviseurs

Esther Klaster en Ruben van Wendel de Joode.

Duur traject

Juli 2016 tot augustus 2016 en najaar 2017.

Advies nodig bij jouw samenwerkingsvraagstuk?

Neem contact op met
Esther Klaster