Zoek
Sluit dit zoekvak.

>

Leidse onderwijsnetwerken

Opdrachtgever

Verschillende Leidse onderwijsnetwerken.

Aanleiding

Leiden kent een rijke omgeving qua onderwijs- en cultuurinitiatieven. Scholen, cultuurinstellingen en kennisinstituten ontmoeten elkaar in uiteenlopende netwerken. Soms zijn deze spontaan ontstaan, in andere gevallen kwamen ze tot stand door subsidies of regelgeving. Bij bestuurders in de regio speelde de behoefte om meer overzicht te creëren: welke activiteiten vallen er onder deze netwerken, zijn er mogelijk overlappende projecten, hoe kunnen we het ‘metanetwerk’ nog slimmer organiseren met elkaar? Common Eye werd gevraagd om dit proces, bestaande uit meerdere opdrachten, te begeleiden.

Werkwijze

We zijn het traject gestart met het uitzetten van vragenlijsten om de activiteiten van de netwerken in kaart te brengen. Vervolgens hebben we in een ontwerpsessie de activiteiten thematisch geclusterd: denk bijvoorbeeld aan kansengelijkheid en differentiatie op de onderwijsmarkt. Met behulp van een netwerkanalytisch programma (Gephi) werd de verscheidenheid aan netwerken en activiteiten binnen die netwerken gevisualiseerd en gelinkt aan de overkoepelende thema’s. Dit maakte zichtbaar hoe de verschillende netwerken en projecten onderling samenhangen binnen het Leidse speelveld. In een sessie hebben we de beelden met elkaar besproken en verrijkt.

De sessie leidde tot het inzicht – en de vervolgvraag – of een en ander niet slimmer en krachtiger georganiseerd en gecombineerd kan worden. Hierbij werd in eerste instantie ingezoomd op de samenhang tussen drie grote netwerken, te weten het LEF, De Leidse aanpak en RAL/RAP. Binnen deze netwerken zagen we zoveel overlap qua thema’s en bemensing dat we met elkaar wilden verkennen hoe we de samenwerking beter konden organiseren. In een aantal sessies, waarin we onder meer met bestuurders het belangengesprek hebben gevoerd, kregen we steeds beter in beeld hoe de netwerken in elkaar grijpen en hoe dat slimmer zou kunnen. 

Een aantal symbolische beelden, zoals het mikadospel, hielpen als metafoor om ‘het waarom’ van deze zoektocht vast te houden: zoals vindbaar zijn voor de doelgroep, zoveel mogelijk impact hebben ten aanzien van de maatschappelijke doelen en het beperken van bestuurlijke drukte. Deze beelden fungeerden gedurende het hele traject als rode draad in de gesprekken en sessies.

Uiteindelijk is er een aantal scenario’s opgesteld voor verdere integratie en is er gekozen voor het scenario waarin twee grote netwerken bestuurlijk en op tactisch niveau gekoppeld zouden worden, met behoud van de formele entiteiten, en met één aanspreekpunt voor de buitenwereld (in de vorm van een onderwijsmakelaar).  

Reflectie

Esther: “Vaak worden we gevraagd om één netwerk te begeleiden. Wat ik leuk vond aan deze opdracht is dat het om de samenhang tussen meerdere netwerken ging. In mijn promotieonderzoek heb ik me verdiept in het concept ‘metanetwerken’ en de toegevoegde waarde hiervan. Leiden is daar al bewust mee bezig: wat kunnen we uit het geheel aan initiatieven ophalen, hoe leren we van elkaar en hoe maken we het makkelijker voor onszelf en de klant? Dit is een prachtig ontwikkelend proces waarbij er ruimte blijft om initiatieven naast elkaar te laten bestaan, met processen en spelregels die nog beter op elkaar afgestemd zijn.”

Benieuwd naar de ervaringen van Sanne van der Linden, proceshouder van het Leiden Education Fieldlab (LEF)? Je leest het hier

Duur traject

Najaar 2020 tot najaar 2021.

Betrokken adviseurs

Esther Klaster.

Eens sparren over jouw samenwerkingsvraagstuk?